Sådan skriver du en artikel til Dansk Gas Forening

Dansk Gas Forening modtager gerne artikler til hjemmesiden og nyhedsbreve. Du kan kontakte DGF's sekretariat på dgf@dgc.dk.

Her er 5 skriveråd, der kan være gode at læse, inden du skriver din artikel.

For god ordens skyld skal det understreges, at foreningens økonomi desværre ikke giver mulighed for at tilbyde honorar. For at sikre det bedst mulige resultat af samarbejdet beder redaktionen dig være behjælpelig med følgende:


Skrivevejledning til webartikler

  • Artikler til hjemmesiden har et omfang på mellem 3500-4000 tegn inkl. mellemrum og kortere er ofte bedre.
  • Det er en god idé at lade en anden, gerne fagkyndig person, læse dit manuskript igennem, inden du afleverer det. DGF's sekretariat gør det også, men flere øjne ser bedre... 
  • Giv gerne dit eget bud på en kortfattet overskrift, som fortæller noget væsentligt om indholdet. 
  • Alle større artikler indledes med to-tre linjer, der fortæller lidt mere om indholdet. 
  • En kort overskrift for hver 10-15 linjer fremmer læseligheden og giver indtryk af indholdet. 
  • Fotos, grafik og diagrammer, der ønskes anvendt i artiklen, vedhæftes som særskilt dokument, gerne i JPG-format.


Send artikel og evt. illustrationer til dgf@dgc.dk som vedhæftet fil i et af de gængse tekstformater.
Tak fordi du vil skrive en artikel og dele din viden på danskgasforening.dk.