Energinet og Energistyrelsen  har lanceret en markedsdialog for at få viden om fremtidige behov for brintinfrastruktur i Danmark.
Nyhed
Energinet og Energistyrelsen efterlyser input til Danmarks fremtidige infrastruktur for brint.
Danmark får sit første testcenter for brintteknologi
Nyhed
Dansk Gas Forening og FORCE Technology går sammen om at oprette "Testcenter for brintteknologi".

GASemergi 2/2021  

 

GASenergi nr. 2, juni 2021 har temaet "Gassens rolle i energisystemet"

      Det kan du læse i dette nummer:
  • Interview med Torben Brabo fra Energinet om hans rolle som frontløber for Europas omstilling til grøn gas.
  • Grønne Gasdage - det er det nye navn på den mangeårige konference på Hotel Legoland i Billund.
  • Danske husholdningers bioaffald kan blive til CO2-neutral biogas og grøn gødning.

    GASenergi 2, 2021 som pdf 
    GASenergi 2, 2021 som e-magasin 


Næste nummer af GASenergi har temaet " Brint og Power-to-X".
Bladet udkommer i september 2021.

Hent tidligere udgaver af GASenergi og find artikler enkeltvis