Redaktionsudvalg, redaktion og layout

Dansk Gas Forening har nedsat et redaktionsudvalg, som varetager de opgaver, der er forbundet med planlægning og indhentning af det redaktionelle stof til GASenergi


Redaktionsudvalg

  • Asger Myken, Ørsted, asgmy@orsted.dk
  • Arne Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen, arh@sik.dk
  • Bjarne Nyborg Larsen, Qgas Bjarnenyborglarsen@gmail.com
  • Carsten Cederqvist, Weishaupt, c.cederqvist@weishaupt.biz
  • Carsten Rudmose, HMN Naturgas, car@naturgas.dk
  • Dorte G. Kristiansen, Energinet, dgk@energinet.dk
  • Jan K. Jensen (formand), DGC, jkj@dgc.dk
  • Lena Løwe Sørensen, DGD, lenls@danskgasdistribution.dk

Redaktion
Matilde Fenger Flindt, redaktør, maf@dgc.dk

Layout
Eva Terkelsen, layouter, ete@dgc.dk

Annoncesalg
Niels Hass, Rosendahls Mediaservice, nh@rosendahls.dk