Redaktion

Dansk Gas Forening har nedsat et redaktionsudvalg, som varetager de opgaver, der er forbundet med planlægning og indhentning af det redaktionelle stof. 

 

Redaktionsudvalg

 • Arne Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen, arh@sik.dk
 • Bjarne Nyborg Larsen, Brenntag, Bjarnenyborglarsen@gmail.com
 • Carsten Cederqvist, Electro Energy, cc@electro-energy.dk
 • Carsten Rudmose, Evida, car@evida.dk
 • Dorte G. Kristiansen, Energinet, dgk@energinet.dk
 • Jannik Brokær Lund, Kosan Gas A/S, jannik.b.lund@kosangas.dk
 • Jan K. Jensen (formand), DGC, jkj@dgc.dk
 • Malene Hadrup, Evida, mha@evida.dk
 • Poul Erik Pedersen, Biogas Danmark, pop@biogas.dk

Redaktion

 • Matilde Fenger Flindt, redaktør, maf@dgc.dk

Layout

 • Jesper Israel, grafiker, ArtCom, jesper@artcom.dk

Annoncesalg

 • Niels Hass, Rosendahls Mediaservice, nh@rosendahls.dk