Bestyrelsen

Søren Eriksen (formand)
Viegand Maagøe 
Mobil: 2020 2454
E-mail: sek@viegandmaagoe.dk

Peter Kristensen (næstformand)
Evida
E-mail: pkr@evida.dk

Frank Rosager
Biogas Danmark
E-mail: fr@biogas.dk

Henrik Andersen
Aalborg Forsyning, Gas 
Tlf: 9931 4601/Mobil: 2099 4601
E-mail: henrik.andersen@aalborg.dk

Henrik Iversen
SEAS-NVE
Tlf.: 6162 1934
E-mail: hin@seas-nve.dk

Henrik Rosenberg 
Rosenberg Consulting
Mobil: 4176 4701
E-mail: henrik.rosenberg@post.tele.dk 

Jeppe Danøe
Energinet
E-mail: jda@energinet.dk

Morten Stanley
HOFOR
E-mail: most@hofor.dk

Ole Hvelplund
Nature Energy
Mobil: 4018 7767
E-mail: oh@natureenergy.dk

Tejs Laustsen Jensen
Brintbranchen
E-mail: tlj@brintbranchen.dk

Thea Larsen
Dansk Gasteknisk Center
Tlf: 2014 8929
E-mail: tla@dgc.dk

 

Se bestyrelsen