World Gas Conference 23.-27. maj i Korea 

WGC2022
DGC og Evida har koordineret forberedelserne og det danske bidrag til programsætning. Læs her om forventninger til og involvering i WGC2022.
Nyhed
- Redaktion - dgf@dgc.dk

Under temaet “A sustainable future – Powered by gas” har WGC2022 fokus på gasindustriens mange muligheder for at bidrage med klimavenlige energiløsninger. 
Med +500 speakers, +350 udstillere og +12.000 deltagere er WGC gasindustriens største event. WGC holdes hvert 3. år af den Internationale Gas Union (IGU). Dansk Gas Forening er det danske medlem af IGU, og flere danske virksomheder deltager i forberedelsen og afholdelsen af WGC.
 
World Gas Conference (WGC2022) – A Sustainable Future Powered by Gas – Investment Opportunities in the Gas Industry
 
DGC og Evida har koordineret forberedelserne og det danske bidrag til programsætning. Vi har spurgt deltagerne fra Evida og DGC om deres forventninger til og involvering i WGC2022.
 
Thea Larsen, DGC

Citat: Efter to år med lock-down og høj fokus på den danske og europæiske energidagsorden, som i den grad er ændret siden 2020, er jeg spændt på om CO-reduktion, grønne gasser og bæredygtig omstilling af gas- og energisystemer også får stor opmærksomhed, når vi bevæger os uden for EU.
Det er min forventning, at konferencens store paneldebatter inddrager perspektiver på grøn omstilling og bæredygtighed, men jeg tror også, at vi i højere grad end normalt vil drøfte forsyningssikkerhed.
Endelig glæder jeg mig til at nørde i de mere specialiserede indlæg om gasteknologi, og sidst, men ikke mindst til at møde gamle og nye kolleger og samarbejdspartnere.
 

Jean Schweitzer, DGC

Citat: Ved den sidste WGC-konference i Washington var biometan og brint ikke særlig stærke emner. Det var en skuffelse for mange europæiske lande. Jeg ser frem til at se, om verdens gasindustri nu er kommet mere på linje med den europæiske gasindustris fokus. Udover det glæder jeg mig til igen at møde kollegerne og vennerne fra verden.
Min dagsorden for WGC er at lave to præsentationer: En om THyGA-projektet, som handler om hvor meget H2, der kan blandes i naturgas, før apparaterne ikke kan klare det. Et andet indlæg handler om metanemissioner fra slutbrugere. Jeg skal også være moderator for en af sessionerne. Og jeg vil lytte til kollegerne for at finde inspiration til mine projekter. Det er selvfølgelig et ”must” at besøge udstillingen, hvor jeg vil holde øje med, i hvor høj grad H2 er til stede!
 
Peter Kristensen, Evida

Citat: Gassystemet står overfor meget store ændringer, og det bliver helt afgørende, at vi styrker det internationale samarbejde for et grønt gassystem. Jeg ser frem til at høre om erfaringer fra hele verden og skabe forbindelser med kollegaer i andre lande. 
I Europa har Evida været en af drivkræfterne bag etablering af projektet ”Ready4H2”, hvor 92 gasdistributører fra 19 lande arbejder sammen om at gøre gasdistributionssystemet klar til brint. Dette projekt har jeg fornøjelsen af at præsentere i forbindelse med WGC 2022
 
Alexander Kousgaard Sejbjerg, Evida

Citat: Årets tema til World Gas Conference er “A Sustainable Future – Powered by Gas”, og jeg ser frem til at høre om udenlandske erfaringer, og hvordan de vil løse den grønne omstilling af deres gassystemer. Jeg håber at blive inspireret, og få input med hjem, som vi kan bruge i Evida. Hvilke løsninger går de efter, hvilke teknologiske muligheder er der, og er der noget, som vi skal være særligt opmærksomme på, som kunne komme vores vej i fremtiden.
Jeg skal også dele de danske erfaringer torsdag, hvor jeg skal holde oplæg om Evidas vej mod et gassystem baseret på 100 % grøn gas. Her vil jeg fortælle om vores rejse, og hvor langt vi er kommet med at få biogas i systemet. Det kan forhåbentligt inspirere andre på deres vej mod et grønt gassystem.  
 
Per Persson, Evida

Citat: Endelig lykkes det, WGC2022 gennemføres med et års forsinkelse. Jeg har haft og har fortsat en rolle i forhold til programsætning af session omhandlende gasanvendelse i boliger torsdag eftermiddag. Jeg har æren af være moderator for 5 foredragsholdere på fagområdet ”gas i boliger og transportsektoren”. WGC er et vigtigt samlingspunkt for at ”gøre kassen op” på nye teknologier og trends worldwide. Jeg forventer at få mange gode ideer og seneste nyt om det digitale med hjem, i samhørighed med gassens herligheder. Det bliver spændende at få indblik i andre nationers forventninger til gasanvendelse i boliger, erhverv, industri og procesvirksomheder. Et hovedtema er altid at udveksle erfaringer og viden med kollegaer fra hele verden. 
 


Sammenfattet af Evida, Per Persson