World Gas Conference 2022 i gang

WGC2022
I denne uge afvikles verdens største gaskonference i Daegu, Korea.
Nyhed
- Redaktion - dgf@dgc.dk

Konferencen arrangeres af den Internationale Gas Union (IGU), og arrangørerne  forventer, at over 6.000 deltagere fra mere end 80 lande deltager i WGC 2022.

Konferencetemaet: A Sustainable Future – Powered by Gas, er særdeles aktuelt - både i relation til den aktuelle gasforsyningssituation og i forhold til opfyldelse af CO2-reduktionsmål. I store dele af verden er udfasning af kul til fordel for naturgas forsat vejen til CO2-reduktion, mens agendaen i Danmark og Europa er at erstatte fossil gas med grønne gasser, som brint og biogas.

Tidligere FN general sekretær Ban Ki Moon står for konferencens Opening Keynote: A SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION TOWARDS CARBON NEUTRALITY.

Senere på dagen åbner konferencens tekniske del med bl.a. ”Implementing cutting edge technologies”, hvor Robert Judd, European Gas Research Group (GERG) præsenterer indlægget: Mix-gases Theater med Jean Schweitzer, DGC mf. som moderator.

Mere om WGC2022 på https://www.wgc2022.org/wp-content/uploads/2022/05/WGC2022-Daily-Day2.pdf