Virtuel høring om Power-to-X

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget afholder en virtuel høring om Power-to-X.
Målet er at få indblik i aktørers holdninger til teknologien og politiske anbefalinger.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget afholder en virtuel høring om Power-to-X torsdag den 25. februar kl. 14.00 - 16.00.

Er Power-to-X er den løsning, der skal gøre vores industri klimaneutral, vores lastbiler uafhængige af diesel og vores færger og fly grønne? Power-to-X er helt central for, at vi, i Danmark, kan nå vores mål om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og på længere sigt klimaneutralitet i 2050. 

I klimaaftalen for energi og industri fra juni 2020 blev det besluttet, at regeringen skal fremlægge en samlet Power-to-X/CCUS strategi, der skal understøtte udbredelse og udvikling af fremtidens grønne løsninger.

Power-to-X står i dag over for det paradoks, hvor alle venter på alle: Industri, lastbiler, færger og fly er tilbageholdende med at efterspørge og forpligte sig til at aftage Power-to-X-produkter, før prisen er faldet. Men prisen falder først, når produktionen stiger. Og det sker først, når forbrugerne efterspørger eller forpligter sig til at aftage produkterne.

Høringen skal give et indblik i, hvordan eksperter, organisationer og markedsaktører fra forskellige brancher forholder sig til udvikling og anvendelse af Power-to-X, og hvilke politiske anbefalinger og forventninger de har til den kommende danske strategi.

Programmet er under udarbejdelse.


Høringen tv-optages og kan streames


Pga. risikoen for coronasmitte er det ikke muligt at overvære høringen som tilhører på Christiansborg. I stedet kan interesserede følge høringen direkte og forskudt via  tv-transmissionen på Folketingets hjemmeside.