Verdens grønneste gasnet udvides

Med beslutningen om at etablere en ny gasledning til Lolland-Falster viser Danmark vejen for den grønne omstilling af industrien. Samtidig fastholdes arbejdspladser i industrien, og nye biogasanlæg skaber nye jobs på landet.
Danmark er aktuelt det land i verden, der har den absolut højeste andel af biogas i gasnettet. Med beslutningen om at anlægge en ny gasledning til Lolland-Falster tager Danmark et stort skridt frem som verdens førende grønne gasproducent.
Nu er det besluttet at etablere en ny gasledning til Lolland-Falster.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Regeringen har besluttet, at udvide det danske gasnet til Lolland-Falster. Det er en grøn milepæl for Danmark, som vil få en stor positiv betydning for Lolland-Falster. 

Med beslutningen viser Danmark vejen for den grønne omstilling af industrien. Samtidig fastholdes arbejdspladser i industrien, og nye biogasanlæg skaber nye jobs på landet.

Danmark er aktuelt det land i verden, der har den absolut højeste andel af biogas i gasnettet og en ny gasledning til Lolland-Falster betyder, at Danmark tager et stort skridt frem som verdens førende grønne gasproducent. 
 

Se kort over placeringen af den nye gasledning


Grøn omstilling af gas 

Den grønne omstilling af gasinfrastrukturen er i fuld gang. Fra at have et enkelt sugerør til naturgassen i Nordsøen udbredes gasnettet nu med nye sugerør, der kan opsamle grønne gasser over hele landet – og samtidig kan forsyne nye industrier, hvor elektrificering ikke er mulig.

"Beslutningen sikrer, at vigtige industrier kan skifte fra kul og olie til biogas. Dermed viser Danmark resten af verden, hvordan grøn omstilling kan gennemføres, så vi fastholder tusindvis af arbejdspladser i industrien og skaber nye, permanente jobs i biogassektoren," siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark. 

Biogasproduktionen udgjorde sidste år over 20 procent af det danske gasforbrug. Energistyrelsen forventer, at den danske biogasproduktion i 2030 kommer op på 52 petajoule og dermed udgør over 80 procent af gasforbruget. 

"Med den nuværende udbygningstakt vil vi kunne nå op på cirka 60 petajoule biogas i 2030, hvilket kan dække det forventede gasforbrug om 10 år. Biogas er et økonomisk attraktivt virkemiddel til at nå 70-procentsmålet. Derfor taler meget for, at efterspørgslen efter biogas vil blive højere end de aktuelle forventninger for 2030," siger Henrik Høegh.

Derfor bliver der også brug for de energiressourcer, som findes i store mængder af roetoppe, halm og husdyrgødning på Lolland og Falster, og som ikke kan nyttiggøres uden et gasnet. 

"Med biogasproduktionen vil energien i de overskydende bioressourcer blive udnyttet af industrien, og samtidig vil biogasanlæggene levere gødning til afgrøderne i området. Gasledningen sikrer, at vi opnår en markant mere optimal anvendelse af disse ressourcer," fastslår Henrik Høegh. 

Baggrunden er, at gasledningen sørger for en vigtig fleksibilitet i samspillet mellem biogasproduktionen og forbruget, idet biogasanlæggene pumper biogas ind i gasledningen hele året rundt, mens sukkerfabrikkerne hiver biogassen ud igen i de fire måneder, hvor sukkerproduktionen kører på højtryk. 

 

Gasledning til Lolland-Falster er en realitet
Figur: Biogas Danmark  
Figuren viser Energistyrelsens og Energinets forventninger til henholdsvis biogasproduktionen og forbruget af gas i Danmark i årene 2020-2030.
 

Biogas kan gøre løsningen helt CO2-neutral og starte nyt Power-to-X-eventyr

Med i projektet om biogas til Lolland-Falster er også Andels handelsselskabet SEAS-NVE Strømmen, der blandt andet bidrager med kompetencer inden for handel med energi, ligesom selskabet har dialog med en række store lokale virksomheder om deres behov og ambitioner for grøn omstilling. Underdirektør i SEAS-NVE Henrik Iversen, ser derfor flere positive fremtidsperspektiver i dagens beslutning. 

”Det er et positivt skridt i den grønne retning, at Lolland-Falster kobles på gasnettet. Vi vil kunne forsyne flere af vores erhvervskunder i området med naturgas, der jo bliver grønnere og grønnere i takt med udbygningen af biogas. Og vi vil kunne udvikle nye grønne energiløsninger indenfor Power-to-X ved at kombinere Lolland-Falsters overskudsstrøm med den rene CO2 fra biogasanlæggene,”  udtaler Henrik Iversen.

Gasrørledningen vil give en markant reduktion i CO2-udledningerne fra Nordic Sugars sukkerfabrikker og andre dele af det lokale erhvervsliv. Men for at gøre løsningen fuldstændig CO2-neutral, er der behov for at etablere to nye biogasanlæg på Lolland-Falster, som vil kunne lave store mængder klimavenlig biogas – og på længere sigt Power-to-X-brændstoffer.

Hos Danmarks største biogasproducent, Nature Energy, cementerer beslutningen biogassens centrale placering i det danske energisystem samt behovet for at investere i gasnettet og udbygningen af biogasanlæg for at nå klimamålene for 2030 og 2050.

”Beslutningen om at koble en så stor landsdel af Danmark som Lolland-Falster på gasnettet viser tydeligt, at vores gasnet spiller en helt central rolle i den grønne omstilling som rygraden i vores energiforsyning. I dag er der over 20 pct. klimavenlig biogas i gasnettet – og målet er selvfølgelig, at biogassen skal fortrænge naturgassen helt. Det kræver, at der fortsat investeres massivt i biogas,” siger adm. direktør hos Nature Energy, Ole Hvelplund og fortsætter: 

”Her har vi to grydeklare projekter på Lolland-Falster, som vi kan gå i gang med at bygge hurtigst muligt, såfremt der er politisk vilje til at støtte biogasanlæggene,” siger adm. direktør hos Nature Energy, Ole Hvelplund. 


Fakta

  • Gasledningen bliver ca. 115 km lang og vil gå fra Sydsjælland over Falster og ende i Nakskov. Gasledningen bliver koblet på det danske gassystem ved Everdrup på Sydsjælland.
  • Fra 2020 til 2030 forventes andelen af bæredygtig biogas i det danske gasforbrug at stige fra ca. 20 pct. til ca. 50 pct. I 2040 er der potentiale for, at al dansk gasforbrug består af gas fra vedvarende energikilder.
  • Nordic Sugar-fabrikkerne danner grundlag for Lolland-Falsters største arbejdspladser med ca. 350 ansatte i Nakskov og Nykøbing Falster. Derudover leverer ca. 750 lokale roedyrkere sukkerroer til fabrikkerne.
  • Det nuværende forbrug af kul og olie medvirker til, at Nordic Sugar i dag er den næststørste CO2-udleder i industrien i Danmark. I 2019 udledte de to sukkerfabrikker 162.000 tons CO2.
  • Ud over Nordic Sugar har 15-25 andre virksomheder på Lolland-Falster tilkendegivet, at de gerne vil kobles på gasledningen. Det drejer sig bl.a. om producenter af morgenmadsprodukter, maling og asfalt.