Sidste nummer af GASenergi er udkommet

GASenergi er udkommet for sidste gang.
GASenergi er udkommet for sidste gang.
GASenergi er udkommet siden 1912, men nu er det slut.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

GASenergi nummer 4-2021 bliver det sidste i rækken af blade, der er udkommet i 110 årgange siden 1912. Det sidste blad har temaet  "Gas i industrien", og bladet indeholder bl.a. en artikel om ROCKWOOL, der i starten af 2021 omstillede sin produktion til biogas, en historisk gennemgang af indholdet i GASenergi  fra starten, hvor gas var synonym med bygas, til 1950'erne og fuld fart på flaskegassen, til slut 1970'erne og 1980'erne, hvor naturgassen rent faktisk kom til Danmark, og så videre til EU's liberalisering af energimarkedet og frem til i dag, hvor den fossile gas er kommet i skammekrogen.

Efter at være udkommet siden 1912, i 110. årgange, er tiden nu blevet moden til at sige farvel til det trykte blad. Det betyder ikke, at det er slut med kommunikation fra Dansk Gas Forening på vegne af en samlet gasbranche. Det betyder blot, at kommunikationen fra 2022 sker via andre kanaler – i første omgang bliver der tale om LinkedIn, webartikler og nyheder på danskgasforening.dk og som det nyhedsbrev, der allerede i dag bliver sendt ud ca. 10 gange om året.