Seneste rapport fra FN's klimapanel er nedslående læsning

Seneste rapport fra FN's klimapanel er nedslående læsning
Klimaministeren er bekymret.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Kloden sveder, og fremover får vi mere tørke, flere hedebølger og mere nedbør. Det er uomgængeligt, og det er i altoverskyggende grad vores egen skyld.

Det er nogle af de klare konklusioner fra den 3000-siders klimarapport, som FN’s klimapanel, IPCC netop har udgivet.
 

Bekymret klimaminister

Klimaminister, Dan Jørgensen udtrykker da også stor bekymring for rapportens konklusioner. "Det er meget alvorlig læsning det her. Hvis alarmklokkerne ikke allerede bimler og bamler, burde de gøre det nu, siger Dan Jørgensen.

Særligt hæfter han sig ved, at temperaturen på verdensplan de kommende år ifølge rapporten vil stige hurtigere end hidtil ventet.

Inden for de næste 20 år vil temperaturen i gennemsnit være steget mindst 1,5 grader sammenlignet med før 1900.

Og det er langt fra målet i Paris-aftalen fra 2015, hvor næsten 200 lande blev enige om at forsøge at begrænse stigningen i temperaturen til 1,5 grader inden udgangen af dette århundrede.

"Der vil være ganske alvorlige konsekvenser i hele verden. Vi taler ekstreme vejrfænomener, vi taler for meget vand, tørke og mangel på fødevarer, siger klimaministeren.

Han understreger samtidigt, at verden er langt fra i mål i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser. Han peger her på, at nogle lande bør udlede "langt mindre", og at Danmark skal inspirere andre lande til at leve bæredygtigt.

 

Rapporten over dem alle

Rapporten, der går under navnet AR6, er ikke bare en ny gang klimaforskning, der kan sidestilles med enhver anden videnskabelig afhandling. Det er derimod klimarapporten over dem alle, som 234 forskere de seneste tre år har bidraget til at udforme.
Rapporten afspejler ikke spritny forskning, men er derimod en vægtning og sammenfatning af 14.000 forskellige studier om klimaforandringer lavet af forskere verden over. Den udgives hvert syvende år.
Alle FN’s 195 medlemsstater skal blive enige om ordlyden, og desto mere interessant er det derfor, at rapporten udtaler sig i så bestemte vendinger.
Eksempelvis konkluderer rapporten, at stigningen i CO2-mængden i atmosfæren siden før industrialiseringen i ”overvældende” grad skyldes mennesker. Ligeledes står der i rapporten, at den globale opvarmning ”utvetydigt” skyldes menneskelige aktiviteter.

Tidligere har det været anslået, at temperaturstigningerne vil være mellem 1,5 og 4,5 grader i år 2100, hvis vi fortsatte med at udlede lige så mange drivhusgasser som hidtil. Nu anses en stigning på 2,1 til 3,5 grader for det mest sandsynlige, selvom nogle prognoser skruer markant længere op for varmen.

 

Stadig muligt at stoppe temperaturstigninger

Der er stadig mulighed for at gøre noget ved de dystre udsigter. Rapporten konkluderer nemlig også, at hvis man ønsker at lægge de globale temperaturstigninger fast på et bestemt niveau, bliver man nødt til at nedbringe klodens samlede CO2-udledning til et netto-nul. Det betyder, at vi kun må udlede CO2, hvis vi formår at suge lige så meget CO2 ud af atmosfæren igen.
Desuden skal udledningen af andre drivhusgasser som eksempelvis metangas begrænses kraftigt, lyder det i rapporten.