Røgede sild og burgerrester bliver til biogas

Et partnerskab mellem Nature Energy og Folkemødet betyder, at rester fra det populære møde bliver til biogas.
Foto: Joshua Tree Photography/Folkemødet
Nature Energy og Folkemødet skal samarbejde om at lave biogas.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Folkemødet (I Allinge på Bornholm. red.) og Danmarks største producent af biogas, Nature Energy, har indgået et treårigt grønt partnerskab.

”Alle festivaler er udfordret af store mængder affald, og Folkemødet har stort fokus på at holde Allinge by ren. Samarbejdet med Nature Energy giver os mulighed for at gøre det endnu bedre, fordi vi ikke bare sørger for at rydde godt op efter festivalen, men også går skridtet videre til genanvendelse, og inviterer restauranterne i Allinge med,” siger Mads Holm, direktør i Foreningen Folkemødet.

Partnerskabet, der løber over de næste tre år, betyder, at der i år bliver opstillet særlige beholdere på Folkemødet og i restauranterne i Allinge. Det indsamlede madaffald bliver herefter kørt til et af Nature Energys biogasanlæg, hvor det omdannes til biogas til gasnettet.

Viden om biogas mangler

En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af de danskere, der i dag sorterer, ved, at deres madaffald bliver omdannet til biogas. Det er dog blot 10 pct., der ved, hvad den biogas rent faktisk bliver brugt til. Præcis det link håber Nature Energy, at partnerskabet med Folkemødet styrker:

”Hvis danskerne også i fremtiden skal have tillid til, at sorteringen gør en forskel, er det helt afgørende, at flere danskere får mere viden om, hvad biogas er, og hvad det kan bruges til. Jeg tror på, at vi styrker tilliden til sorteringen, hvis flere danskere ved, at deres madrester er med til at begrænse brugen af fossil energi,” siger Ole Hvelplund, adm.dir. i Nature Energy.

Borgerne i 31 af landets kommuner sorterer i dag deres organiske affald. Det omdannes til biogas og grøn gødning. Biogassen sendes typisk ud på naturgasnettet og erstatter den fossile naturgas. 
 

Resterne går til et godt formål

Årets Folkemødedeltagere vil blive mødt med en ekstra affaldsspand, og blive opfordret til at donere deres madrester til biogassen.

”Vores initiativ bygger på samme tanke, som de indsamlingskampagner, vi typisk kender fra humanitære formål. Hvis vi kan vænne danskerne til at betragte affaldssortering som en donation til en grønnere fremtid, er vi nået langt,” siger Ole Hvelplund, adm.dir. i Nature Energy.

Nature Energy vil donere værdien af den biogas, der bliver udvundet af det indsamlede madaffald, til et godt formål.