Nyt debatindlæg fra formanden

Gasbranchen har stort fokus på metanudslip.
Nyt indlæg fra Søren Eriksen i Energy Supply.
Gasbranchen har stort fokus på metanudslip.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Søren Eriksen, formand for Dansk Gas Forening skriver, i sit seneste debatindlæg i Energy Supply om den vigtige opgave med at få det fulde overblik over mængden af metan, der slipper ud fra biogasanlæggene.

Søren skriver bl.a. følgende: "Ifølge Energistyrelsens seneste rapport fra september i år er metantab fra biogasanlæg på 2 procent. Samme rapport og biogasbranchens eget måleprogram viser dog, at det er fuldt ud realistisk at bringe metantabet ned på 1 procent, fordi en række af biogasanlæggene allerede på nuværende tidspunkt ligger pænt under 1 procent. Det bliver især Energistyrelsens nye krav til biogasanlæg og biogasproducenternes stærke økonomiske incitament til at nedbringe metantab, der baner vejen for, at tallet lander på de vigtige 1 procent, som klima-, energi- og forsyningsministeren også har sat som forudsætning i sin klimafremskrivning. Selv med et metantab på 2 procent bliver klimaet i 2021 sparet for drivhusgasser svarende til knap 1,5 millioner tons CO2.

Læs hele indlægget