Nyt Biogas Outlook viser vejen til et 100 procent fossilfrit gasforbrug i 2030

Biogas Outlook 2021 viser vejen til et 100 procent fossilfrit gasforbrug i 2030
Gasforbrug i Danmark fra 1990 - 2030. Figur: Biogas Danmark
Biogas Outlook 2021 dokumenterer både klimafordele og øget beskæftigelse.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Der er rigeligt med bæredygtige ressourcer til en kraftig udbygning af biogasproduktionen i Danmark. Det vil bidrage markant til den grønne omstilling af industri, energisektor og tung transport, hvor elektrificering ikke rækker, viser det nye Biogas Outlook 2021 fra Biogas Danmark.

Danmark har allerede verdens grønneste gasnet og har nu mulighed for at sikre, at det danske gasforbrug dækkes fuldt ud af biogas allerede i 2030. Det fremgår af den nye publikation Biogas Outlook 2021.

 

Tredobling af biogasproduktion i 2030

Biogas Outlook 2021 dokumenterer de markante effekter på klima, vandmiljø og beskæftigelse af en fortsat udbygning af produktion og anvendelse af biogas. Biogas Danmarks analyser er foretaget med udgangspunkt i Energistyrelsens nye Klimastatus og -fremskrivning 2021 – og er desuden baseret på en lang række officielle redegørelser, rapporter og forskningsprojekter. 

"Der findes en særdeles omfattende dokumentation af både potentialer og effekter af den danske biogasproduktion, og konklusionen er fuldstændig utvetydig. Der er et fuldt ud realistisk potentiale for en tredobling af biogasproduktionen til 60 petajoule i 2030," udtaler Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark. 

Med en biogasproduktion på 60 petajoule kan gasbehovet i både industri og energisektor dækkes 100 procent. Samtidig er det muligt at levere yderligere 10 petajoule, som kan dække cirka 15 procent af det forventede energibehov i vare- og godstransporten.

"Det betyder, at biogassen kan reducere Danmarks CO2-udslip med op mod 3,8 millioner tons i 2030. Den store klimaeffekt skyldes blandt andet, at biogas leverer dobbelt klimaeffekt ved at reducere drivhusgasudledningerne i landbruget, samtidig med at biogassen fortrænger fossile brændstoffer i industri, energisektor og transport" siger Henrik Høegh. 

 

På længere sigt er potentialet endda markant større

En undersøgelse, som Syddansk Universitet har udført for Energistyrelsen viser, at Danmark har bæredygtige bioressourcer nok til at nå en biogasproduktion på op til 94 petajoule. Hertil kommer, at biogasanlæggene løbende kan nyttiggøre 2.000 MW overskudsstrøm fra sol og vind, der via elektrolyse til brint kan bindes og lagres med den CO2, som biogasanlæggene allerede i dag indfanger og udskiller, inden biometanen tilføres gasnettet. Denne såkaldte PtX-proces kan ved fuld udnyttelse give næste 30 petajoule elektrometan og bidrage med en yderligere CO2-reduktion på 1,7 millioner tons pr år i de områder, hvor der er behov for lagret el.

Biogas Outlook 2021 viser desuden, at den øgede biogasproduktion vil reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet med 1.400 tons om året i 2027, hvor Danmark skal leve op til EU-krav om forbedring af vandmiljøet. Det skyldes, at afgasningen af husdyrgødning i biogasanlæg gør kvælstoffet mere tilgængeligt for planterne. 

Samtidig står det klart, at biogas er indbegrebet af grøn genstart og et mere afbalanceret Danmark. En kraftig vækst i biogasproduktionen vil nemlig bidrage solidt til beskæftigelsen, idet biogasudbygningen kan sikre mere end 6.000 permanente jobs, primært i landdistrikterne, fremgår det af Biogas Outlook 2021.