Ny rapport: Gasmarkedet ændrer sig – og gassystemet følger med

Evida stiller skarpt på gassen rolle i industrien.
Foto: Samsø Rederi
Evida stiller skarpt på gassens rolle i industrien.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Grøn energi - og ikke mindst en problemløs og effektiv distribution af den – står højt på industriens dagsorden. Gassystemet kan med sin vidtforgrenede infrastruktur og stigende andel af tilgængelig biogas levere på den efterspørgsel. Det skriver Evida på sin hjemmeside.

I en ny rapport sætter Evida fokus på gassens rolle i industrien. Hvor gør gassen gavn? Og hvordan ser virksomhederne selv på deres energikilder i årene fremover?

For industrivirksomheder i den tunge vægtklasse kan gassen – naturgas og ikke mindst biogas – være et af de oplagte valg i jagten på CO2-reduktioner. Klimapartnerskabet for energitung industri peger i sin afrapportering fra marts på, at biogas kan bidrage med 20 % CO2-reduktion i sektoren frem mod 2030.

Af 17 af Danmarks mest energiintensive virksomheder, som oplistes af partnerskabet, er de 13 allerede tilkoblet gasnettet.

Industrien vil i de kommende år udgøre en stadig større del af gasforbruget, i takt med, at private boligejere omstiller til fjernvarme og varmepumper og, i takt med, at kraftvarmesektoren ligeledes sænker gasforbruget til fordel for blandt andet el.

Gasmarkedet ændrer sig med andre ord – og gassystemet følger med:

”I Evida har vi fokus på at berede vejen og arbejde aktivt for, at den grønne energi kan flyde frit, problemløst og effektivt til gavn for forbrugere og samfund,” siger Søren Hylleberg Sørensen, driftsdirektør i Evida.

Det kræver nye tekniske løsninger og entreprenørskab, men det kræver i høj grad også digitale løsninger.

”Den grønne omstilling af gasnettet er også en digital omstilling. I Evida kommer det blandt andet til udtryk ved, at vi med 50 biogasanlæg koblet på gasnettet har fået en større og mere kompleks opgave i at overvåge gassystemet, gasflowet og gaskvaliteten, så vi sikrer forsyningssikkerheden og afregner forbrugerne korrekt,” udtaler Søren Hylleberg Sørensen.