Ny rapport: Det danske gasdistributionsnet kan omstilles til brint

Ny rapport: Det danske gasdistributionsnet kan omstilles til brint
Ny rapport: Det danske gasdistributionsnet kan omstilles til brint. Arkivfoto: FORCE Technology
16 europæiske lande deltager i samarbejdet bag rapporten.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Et nyt samarbejde på tværs af 16 lande i Europa, har i dag lanceret en ny rapport, der peger på, at 96 % af selve rørmaterialet fra gasdistributionsnettet er egnet til at blive omstillet til brint, hvis det vurderes relevant i fremtidens energisystem. Samtidig indikerer rapporten, at det er fire gange billigere at transportere brint i rørledning end med lastbil.

Vigtigt skridt til opbygning af stærkt europæisk brintmarked

Gasdistributionssystemet forsyner i dag 67 millioner europæiske husstande, virksomheder og industrier med gas. Ready4H2-projektet, der består af 90 europæiske gasdistributionsselskaber fra 16 lande, er for nyligt gået sammen om at undersøge, hvordan distributionsnetværk kan styrke den samlede værdikæde for fremtidig transport af brint til gavn for både producenter og forbrugere.

Projektet lancerer i dag den første af en række rapporter, der undersøger, hvordan gasdistributionsnetværk i hele Europa kan understøtte opbygningen af et stærkt brintmarked og realisere Fit-for -55 ambitioner.

Rapporten peger på, at 96 % af materialet til de rørledninger, der drives af nogle af de største lokale gasnetoperatører i hele Europa, allerede i dag er egnet til omstilling til brint, og at det er fire gange billigere at transportere brint i rørledning end med lastbil.

"Vi står som gasdistributører overfor en fælles fremtid, hvor vi i stigende grad skal være i stand til at håndtere nye, grønne gasser, herunder brint, og fortsat sikre, at gaskvaliteten og sikkerheden er i top. Vi forventer, at EU kommer til at spille en central rolle i den udvikling. Derfor peger rapporten på nogle spændende resultater, ligesom det giver god mening, at de europæiske distributionsselskaber samler vores viden og erfaringer, så vi - på tværs af landegrænserne - er gearet til den grønne omstilling af energisystemet," siger Evidas strategi- og udviklingsdirektør Peter Kristensen, som er formand for Ready4H2.

Medlemmerne af Ready4H2-projektet vil fortsætte med at accelerere og levere en effektiv energiomstilling, og deres nyligt udgivne rapport peger på en række af de rammevilkår og regler, der er nødvendige for at bringe brint til fremtidens forbrugere af brint.

Evida har foruden at have formandsskabet, været med til at igangsætte projektet, som Dansk Gasteknisk Center er projektadministrator for.