Nature Energy er blevet solgt til Energinet

Nature Energy solgt til Energinet
Foto: NGF Nature Energy
Energinet har købt Nature Energy for 580 mio. kr.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Kort før jul besluttede de 8 fynske kommuner at sælge det fynske gasnet til staten. Nu er den endelige aftale er blevet underskrevet og handlen er en realitet. Det skriver Nature Energy i en pressemeddelelse.

"Med den endelige underskrift på aftalen om at sælge gasinfrastrukturen til staten gør vi det muligt at høste et effektiviseringspotentiale på 100 mio. kr. i gassektoren. Den effektivisering forventer jeg vil komme de danske gasforbrugere til gode, siger,"Jens Otto Dalhøj, bestyrelsesformand i Nature Energy.

Samling af ejerskab i ét selskab

Et bredt flertal på Christiansborg indgik i juni 2017 en aftale, om at staten skulle købe gasnettet, og samle ejerskabet i ét statsligt selskab. Gasdistributionsnettet er i dag ejet af tre selskaber – to kommunale selskaber (HMN GasNet og NGF Nature Energy Distribution) og et statsligt selskab. Det statslige selskab blev pr. 1. september 2016 overdraget til Energinet og med underskriften på aftalen mellem Nature Energy og Energinet er det fynske gasnet også på statslige hænder.

"Det vidtforgrenede danske gasnet kan blive en vigtig del af fremtidens grønne energisystem. Det er derfor vigtigt, at vi sikre, at det konstant udvikles så effektivt som muligt. Ved at samle infrastrukturen i et selskab, kan vi sikre, at gasnettet drives endnu mere effektivt end tidligere," siger Jens Otto Dalhøj, bestyrelsesformand i Nature Energy.

Fra kommunal til statlig

Salget af det fynske gasnet bliver gennemført efter en politisk beslutningsproces i de 8 fynske kommuner, indtil i dag har ejet det fynske gasnet.

 Med salget til Energinet, bliver staten ejer, at den infrastruktur, der siden 80’erne har forsynet mere end 30.000 fynske hjem med gas.

Prisen for Nature Energy er 580 millioner kroner.