Klimarådet klar med tiltag i en genopretningstid

 Klimarådet sætter i et nyt notat spot på forskellige klimatiltag, der vil kunne sætte gang i økonomien uden at sætte klimaet på pause.
14 konkrete klimatiltag fra Klimarådet kan også hjælpe beskæftigelsen på vej oven på Corona.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Klima og beskæftigelse skal være to væsentlige faktorer, når den danske økonomi skal genoprettes. Klimarådet sætter i et nyt notat spot på forskellige klimatiltag, der vil kunne sætte gang i økonomien uden at sætte klimaet på pause. Men genopretningspakken er langt fra nok til at nå klimamål.

På kort tid har en verdensomspændende sundhedskrise spredt sig til den globale økonomi, og også Danmark står over for en betydelig nedgang i BNP i 2020. Når der forhandles om en økonomisk genopretning, er det vigtigt, at genopretningen ikke gør den grønne omstilling sværere. I vurderingsnotatet Grøn omstilling i en genopretningstid ser Klimarådet nærmere på, hvordan håndteringen af de forskellige kriser kan tænkes sammen.

”Klimapolitikken hastede før coronakrisen, og den haster stadig. Der er nu opstået et akut behov for, at vi laver en genopretning af økonomien, og det er helt essentielt at klimaet indgår som et centralt element i de kommende politiske tiltag,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.


Grøn genopretningspakke kan gavne klimaet og stimulere økonomien

Klimarådet fremlægger 14 forskellige klimatiltag, som alle er vigtige for omstillingen og som samtidig kan skabe nye job i Danmark. Det kan være investeringer i varmepumper, vindmøller og energieffektiviseringer. Det er dog vigtigt at understrege, at denne pakke af tiltag i sig selv ikke bringer Danmark til 70 procents reduktion i 2030.

”Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning,” siger Peter Møllgaard.

 

Se hele Klimarådets notat og de 14 klimatilltag