IDA Energi inviterer til to webinarer om gassens rolle i fremtiden

IDA  Energi inviterer til to webinarer om gassens rolle i fremtiden
Webinarerne handler om nye rammevilkår og om udfordringer og muligheder.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Gassens rolle i det danske energisystem har ændret sig som følge af nye klimamålsætninger. Gassektoren har fået ændrede rammevilkår, og gasnetselskaberne Evida og Energinet har fået nye opgaver og udfordringer.
 
Det er temaet for to webinarer, som finder sted 29. april og 19. maj 2021, arrangeret af IDA Energi. 
 

Webinarerne sætter fokus på gassektorens roller og opgaver og samarbejdet med andre sektorer:

 

  • Udfasning af naturgas og indfasning af grønne gasser
  • Udfasning af energi til opvarmning og indfasning af nye anvendelser i procesindustri og transport
  • Fra leverandør af energi til leverandør af kapacitet
  • Digitalisering
  • Gas som råstof til brændstofproduktion
  • Nye anvendelser af gasinfrastrukturen som led i sektorkobling og til transmission, distribution og lagring af brint og CO2.
     

Webinarerne er gratis og åbne for alle, men kræver, at der oprettes en brugerprofil hos IDA, for ikkemedlemmer
 

Torsdag d. 29. april 2021 kl. 19:00 - 21:35
Gassens rolle – nye rammevilkår

 
Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19:00 - 21:35
Gassens rolle – udfordringer og muligheder