Grønt lys til genopbygning af Tyra-feltet

Energistyrelsen har nu sagt endeligt ja, til genopbygningen af Tyra-feltet i Nordsøen
Foto: Maersk Oil
Tyra-feltet får nyt liv og skal fremadrettet have endnu større kapacitet.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Energistyrelsen har nu sagt endeligt ja, til genopbygningen af Tyra-feltet i Nordsøen. Feltet, der er knudepunkt for gas- og olieindvinding, skal fremadrettet have kapacitet til at behandle produktion fra nye projekter i området indenfor Eneretsbevillingen og fra eventuelle tredjeparter. 

Helt konkret omfatter den nu godkendte plan, en genopbygning af fire brøndhovedplatforme og to stigrørsplatforme, omlægning af enkelte rørledninger til og fra Tyra Vest og Tyra Øst, etablering af en ny behandlingsplatform og en ny beboelsesplatform ved Tyra Øst, fjernelse af to integrerede beboelses- og behandlingsplatforme, to platforme til afbrænding af gas (flaring) og to bromoduler med tilhørende bærende konstruktioner og afvikling af enkelte rørledninger. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen til at anlæggene på Tyra-feltet skal renoveres, skal findes i, at havbunden under anlæggene er sunket som følge af mange års gasproduktion.

 

20 mia. kr. for den samlede genopbygning

De samlede udgifter til genopbygning, etablering af nye anlæg og fjernelse af platforme forventes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til omkring 20 mia. kr. (2017 priser) Investeringen anslås pt. at ville koste ca. 16,3 mia. kr., som forventes at blive omfattet af de planlagte, kommende skattelempelser, jf. Nordsøaftalen. Hertil kommer afvikling af dele af det nuværende anlæg som led i renoveringen til ca. 3,7 mia. kr.  Beløbene bliver løbende justeres i takt med at kontrakterne for genopbygningen falder på plads, skriver Energistyrelsen.

Gas- og oliereserverne fra Tyra og Tyra Sydøst felterne forventes at udgøre henholdsvis 22 mia. Nm3 gas og 7 mio. m3 olie. Hertil kommer mulighed for indvinding af 129 mio. tønder olieækvivalenter inden for Eneretsbevillingsområdet, som ikke ville kunne udvikles uden Tyra anlæggenes fulde genopbygning.

 

VVM-redegørelse for projektet

Den fulde genopbygning af Tyra feltets anlæg udføres i henhold til og indenfor rammerne af den VVM-redegørelse ”Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – ESIS – Tyra”, som har været i offentlig høring i perioden fra 19. juni 2017 til 25. august 2017.

Inden udgangen af 2017 skal bevillingshaverne sammen med DUC partnerne træffe den endelige investeringsbeslutning og meddele, om det er besluttet at iværksætte den fulde genopbygning af Tyra-feltet.

Den fulde genopbygning af anlæg på Tyra-feltet er det primære element i den aftale om den fremtidige udvikling i Nordsøen, som regeringen indgik 22. marts 2017 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF og den efterfølgende aftale med bevillingshaverne (på vegne af DUC partnerne) af 23. marts 2017.