Godt nyt for gasbranchen og fremtidens energisystem

Klimarådet tildeler biogas en prominent rolle i den grønne omstilling
Foto: Nature Energy
Klimarådet tildeler biogas en prominent rolle i den grønne omstilling.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Biogas skal spille en prominent rolle frem mod 2030 for at sikre udfasningen af den fossile naturgas. Det skriver Klimarådet i sine anbefalinger, der blandt andet stiler mod at sikre en markant øget biogasproduktion allerede i 2025. Det skal medvirke til at bane vejen frem mod målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Udmeldingerne noteres med stor tilfredshed af Biogasbranchens formand, Henrik Høegh. 

”Vi hilser Klimarådets anbefalinger velkommen. Biogasbranchen kan hurtigt levere den ønskede forøgelse af biogasproduktionen. Det kræver blot, at den nuværende udbygningstakt ikke stoppes, som energiforliget fra 2018 har lagt op til," fastslår Henrik Høegh. 

Opdeling af støtte

Klimarådet har en række forslag til, hvordan en fremtidig støtteordning kan indrettes – blandt andet at støtten opdeles til henholdsvis afgasning af gylle og energiproduktion. 

”Vi er enige i, at opdelingen giver den største effekt i landbruget, men vi vil gerne opfordre Klimarådet og politikerne til at se på potentialet i at etablere et markedstræk for den grønne omstilling fremfor et støttesystem. Det kan eksempelvis udformes som et krav om CO2-fortrængning til de selskaber, der leverer gas til markedet, og et bæredygtighedskrav vil sikre, at det bliver bæredygtige restbiomasser, der leverer gassen. Det vil sikre, at markedet bidrager til at trække den grønne omstilling op i gear uden direkte støtte,” siger Henrik Høegh. 

 

Forventning om 18 % biogas i 2020

I 2019 udgjorde biogas godt 12 % af gasforbruget i december, og det er forventningen, at tallet vil stige til
18 %  ved årets slutning. Det fremgår af en helt dugfrisk statusartikel fra Energinet, der er med i det nye nummer af GASenergi, der udkommer den 13. marts.  

Med anbefalingerne fra Klimarådet skal der sættes yderligere fart i biogasproduktionen, der skal ramme et niveau på 35 petajoule i 2025 med et samtidigt fokus på at reducere udslippet af metan fra husdyrproduktionen.