Europæisk vision for brintinfrastruktur er blevet opdateret

Tværeuropæisk brintnetværk på 40.000 km vil forbinde 21 lande i 2040
Illustration: Energinet
Tværeuropæisk brintnetværk på 40.000 km vil forbinde 21 lande i 2040
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi


Infrastrukturejere fra 21 europæiske lande er blevet enige om en opdateret vision for brint på tværs af Europa. European Hydrogen Backbone-initiativet (EHB) har lanceret en opdateret vision for dedikeret infrastruktur til transport af brint. Backbone-initiativet har til formål at vise potentialet i storskala transport af brint i hele Europa.


Visionen er en opdatering af EHB-rapporten, der blev offentliggjort juli 2020, og som beskrev et netværk på 23.000 km, der dækker ni lande. 12 europæiske gasinfrastrukturvirksomheder har sidenhen tilsluttet sig arbejdet med at videreudvikle på brintnetværket, så den nu dækker en større del af kontinentet. Den nye vision vokser til et samlet netværksspænd på 40.000 km der forbinder 21 EU-lande. Det skriver Energinet.