Europæisk projekt samler viden om brint og brintdistribution

Distributionsselskaber (DSO’er) fra 15 europæiske lande er gået sammen om projektet 'Ready4H2'
15 lande deltager i projektet, der baner vejen for en mere klimavenlig gasforsyning.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Distributionsselskaber (DSO’er) fra 15 europæiske lande er gået sammen om projektet 'Ready4H2'. Formålet med projektet er at samle de forskellige landes ekspertise og erfaringer med at transportere brint i gassystemet. Ved at skabe en fælles forståelse på området, kan de europæiske DSO'er og distributionsnetværk være med til at opbygge et stærkt marked for brintdistribution og dermed bane vejen for mere klimavenlig gasforsyning.

Med projektet 'Ready4H2' ønsker DSO'erne desuden at sikre, at deres viden og erfaring fra et tæt samarbejde med andre brintaktører bliver samlet og kommer EU’s beslutningstagere og nationale beslutningstagere til gode med hensyn til deres udvikling af en brintøkonomi.

Evida har været med til at igangsætte projektet mens DGC er projektadministrator.

 


Fakta om gasnettet

Gasnettet i Danmark og andre lande består af et overordnet transmissionsnet og en række distributionsnet, som fordeler gassen til slutbrugerne. Selskaberne, som driver hhv. transmissions- og distributionsnettet kaldes TSO’er (Transmission System Operators) og DSO’er (Distribution System Operators).