Energiselskaber køber HMN Naturgas

HMN Naturgas er blevet solgt til Eniig og SEAS-NVE
Et konsortium bestående af Eniig og SEAS køber HMN Naturgas
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

HMN Naturgas er blevet solgt til Eniig og SEAS-NVE. Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse. 

HMN Naturgas har en kundeportefølje på 215.000 kunder. Porteføljen følger med købet, og bliver delt mellem Seas-Nve og Eniig og efterfølgende inddraget i de to selskabers eksisterende gasforretninger.

Styrkelse af naturgassens position
"Købet af HMN Naturgas er en markant forretningsmæssig styrkelse af vores Energi-division, hvor naturgas kommer til at spille en større rolle i at komplementere forretningen i samspillet med elsalg og energirådgivning. Samtidig tror vi på, at naturgassen i en lang årrække vil blive brugt som et naturligt alternativ i forbindelse med konverteringen til vedvarende energi. Vi betragter vores kunder som energikunder og ønsker at være i stand til at give dem den bedst mulige rådgivning på tværs af energiarterne," udtaler Mads Brøgger, direktør i Eniig Energi i pressemeddelelsen.

Skal fortsætte på danske hænder
Begge energiselskaber lægger vægt på, at naturgashandel på det danske marked skal forblive på danske hænder. Udover den lokale forankring er arbejdet med at sikre den grønne omstilling en væsentlig faktor for de to forbrugerejede energiselskaber.

"Det er godt nyt for HMN’s naturgaskunder. Både Eniig og Seas-Nve er andelsselskaber med fokus på den grønne omstilling. Det betyder blandt andet, at vi igennem vores engagement skaber en bedre samlet kundeoplevelse, samtidig med at vi i høj grad tager et samfundsmæssigt ansvar i at drive naturgassen videre som en trædesten til et fossiltfrit samfund - til gavn for vores omgivelser og alle vores kunder," siger Ole Vestergaard, markedsdirektør i Seas-Nve i meddelelsen.

Rettidig omhu
For HMN Naturgas, der i dag ejes af 57 kommuner i Hovedstaden, Midt- og Nordjylland, har det været rettidig omhu at overveje ny ejer til den kommercielle del af forretningen, siden regeringen med sin forsyningsstrategi lagde op til at samle gasdistributionsnettene og samtidig adskille netselskaber (der står for drift og vedligehold af distributionsnettet) og handelsselskaber (der står for salg og kundeservice).

"Jeg er særdeles tilfreds med den proces, vi har haft, og jeg mener, den er endt med, at vi har fundet den helt rigtige køber. De har det lange lys på, er særdeles veletablerede i den danske forsyningssektor og et helt rigtigt match. De har mulighed for at fortsætte den positive udvikling, vi har stået for hidtil, for fortsat at drive selskabet effektivt og tilbyde forbrugerne en konkurrencedygtig leverance og et højt serviceniveau. Jeg glædes også over, at køberne ønsker at videreføre en kundevenlig og omkostningsbaseret prispolitik," lyder det fra bestyrelsesformand i HMN Naturgas, Ole Bjørstorp i pressemeddelelsen.

HMN Naturgas har indgået en principaftale med staten om overtagelse af selve gasnettet.

Aftalens parter afventer nu konkurrencemyndighedernes godkendelse, hvilket forventes at blive modtaget inden udgangen af 2017. Handlen er ligeledes betinget af godkendelse fra repræsentantskabet i HMN Naturgas, og af at Folketinget vedtager et foreliggende lovforslag for den kommunale modregning på naturgasområdet. I perioden frem hertil vil parterne forberede den kommende planlægningsproces.