Endnu en ekstraordinær GF nødvendig for at nedlægge DGF

Ekstraordinær Generalforsamling
DGF's bestyrelse indkalder til ny Ekstraordinær Generalforsamling
Nyhed
- Redaktion - dgf@dgc.dk

 

Onsdag den 1. juni  afholdt DGF Ekstraordinær Generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen at nedlægge DGF.


Formanden, Søren Eriksen, motiverede nedlæggelsen, og dirigenten Henrik Andersen redegjorde for formalia. Nedlæggelse af foreningen kræver, at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for en nedlæggelse. Er disse krav ikke opfyldt, skal der afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor nedlæggelsen kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for det.
 
Dirigenten konstaterede, at halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede, hvorfor det er nødvendigt at afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling for at nedlægge foreningen.
 
DGF’s medlemmer har derfor modtaget en mail den 1. juni 2022 med indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes onsdag den 22. juni kl. 10.00 hos DGC, Dr. Neergaards Vej 5A, 2970 Hørsholm.


Du kan se dagsorden og bestyrelsens indstilling her.