Dialog skal kaste lys over udbygning af brint

Energinet og Energistyrelsen  har lanceret en markedsdialog for at få viden om fremtidige behov for brintinfrastruktur i Danmark.
Energinet og Energistyrelsen efterlyser input til Danmarks fremtidige infrastruktur for brint.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Energinet og Energistyrelsen  har lanceret en markedsdialog for at få viden om fremtidige behov for brintinfrastruktur i Danmark.

Som en selvstændig offentlig virksomhed med ansvar for udviklingen af den overordnede energiinfrastruktur i Danmark, har Energinet en rolle i at facilitere udvikling af klimaneutral energiforsyning. De eksisterende processer for afsøgning af kapacitetsefterspørgsel på el- og gasinfrastruktur omfatter ikke brintinfrastruktur. Denne markedsdialog er derfor det første initiativ til at få indsigt i efterspørgslen på brintinfrastruktur i Danmark. Det gælder bl.a. aktørers interesse i kapacitet og geografisk placering af infrastruktur samt behovet for fleksibilitet og lager m.v. Det skriver Energinet på sin hjemmeside.

 

Input forventes brugt i nationale strategier for brint

Det er forventningen, at resultaterne fra markedsdialogen vil blive brugt som input til Energistyrelsens arbejde med nationale strategier. Resultaterne vil også blive brugt i Energinets arbejde med den langsigtede planlægning af både el- og gasinfrastruktur. 

Alle markedsaktører, som er involveret I PtX og brintaktiviteter, opfordres til at deltage. Alle projekter, uanset deres modenhed bliver opfordret til at blive indmeldt. Markedsdialogen er ikke-bindende for alle parter.