Debatindlæg: Er der blindhed for gassens potentiale i den grønne omstilling?

Dansk Gas Forening efterlyser grønne og billige løsninger til boligopvarmning - og slår fast af biogas er løsningen
DGF: Bedst og billigst at erstatte naturgas med biogas og udnytte det eksisterende gasnet.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Så er Søren Eriksen, formand for Dansk Gas Forening, klar med endnu et skarpt debatindlæg i Energy Supply.

I indlægget efterlyser Søren Eriksen andre løsninger end den, som stort set alle forslag lægger op til: Nemlig at gasfyr til boligopvarmning bliver erstattet med elvarmepumpe eller fjernvarme. "For..." skriver Søren i sit indlæg: "...det er ikke den grønneste og billigste løsning - selvom det nogle steder i det energipolitiske landskab er blevet en uimodsagt sandhed, at gasfyr skal erstattes med ”noget andet”."

"Den bedste og billigste løsning er derimod at erstatte naturgassen med biogas – og udnytte det eksisterende gasnet i mange år endnu. Biogas udleder langt mindre CO2 end el, og så baserer det sig på husdyrgødning og bæredygtige restprodukter fra industri og husholdninger," skriver Søren Eriksen videre.

Læs hele debatindlægget