Dansk Gas Forening: Tilfredshed med gasstrategien

Dansk Gas Forening: Tilfredshed med gasstrategien
Gassystemet er rygraden i fremtidens energisystem.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Så kom Gasstrategien! Og strategier for PtX, grønne brændstoffer og CO2. Et samlet spor for energisystemets retning i de næste mange år, som skal sørge for at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser. Regeringen vil med sit udspil på 1,25 milliarder til udvikling af ”Power-to-X” teknologi, der omdanner grøn el til brændstoffer, sætte skub i produktion og forbrug af grønne brændstoffer, som kan bruges til skibsmotorer, lastbiler, fly og i industrien og ikke mindst til eksport

"Selvom forløbet og resultatet blev meget anderledes end forventet, da Schæffergården den 9. januar 2020 lagde lokaler til  en stort anlagt basecamp om udviklingen af en gasstrategi, så er  vi godt tilfredse med resultatet,"  udtaler Søren Eriksen, bestyrelsesformand i Dansk Gas Forening.

Gensidig gavn

Brint og biogas har de seneste to år taget et kvantespring fremad og en strategi der alene fokuserer på gassystemet kan ikke stå alene. Og omvendt: Strategier for PtX, brint, CO2 og biobrændsler skal nødvendigvis også inddrage gassystemet, og det er nu sket.

"Gassystemets mulighed for at transportere og lagre store energimængder samt forsyning med grøn gas til energiintensiv industri og tung transport giver gassystemet en central placering i fremtidens energisystem – og i Dansk Gas Forening glæder vi os til at bidrage til denne udvikling," siger Søren Eriksen.