Dansk Gas Forening nedlagt

Farvel og tak til DGF
Ved anden ekstraordinære generalforsamling blev Dansk Gas Forening nedlagt per 30. juni 2022.
Nyhed
- Redaktion - dgf@dgc.dk

Den anden Ekstraordinære Generalforsamling havde kun et punkt på dagsordenen; at nedlægge DGF, og generalforsamlingen vedtog dette enstemmigt.

At det var nødvendigt med to ekstraordinære generalforsamlinger skyldes, at halvdelen af medlemmerne ikke var tilstede ved den første ekstraordinære generalforsamling, hvilket iht. vedtægterne er nødvendigt. 


Formanden, Søren Eriksen, motiverede nedlæggelsen og overførsel af aktiviteter til DI Grøn Gas, som fremover vil stå for Årets Grønne Gaskonference og Grønne Gasdage samt repræsentere Danmark i den Internationale Gas Union (IGU). Bestyrelsen i Dansk Gas Forening har i en årrække arbejdet med foreningens udvikling, og Søren Eriksen redegjorde for, at man i regi af DI får helt nye muligheder for at varetage gasbranchens og de gasforbrugende virksomhedernes interesser, mens man samtidig kan opretholde det gasfaglige fællesskab blandt forenings medlemmer.


Dansk Gas Forening blev etableret i 1911 under navnet Dansk Gasværksbestyrerforening. I begyndelsen handlede det om kulbaseret bygas for de over 100 danske gasværker. Under krigen skiftede foreningen fokus til generatorgas og senere flaskegas. I 1980-1990’erne blev foreningen samlingssted for naturgasbranchen, og nu er gasbranchen på vej ind i en grøn fremtid, hvor biogas og andre vedvarende gasser snart vil stå for hele den danske gasforsyning. ”Med den nye platform indleder vi et tæt samarbejde mellem biogasproducenter, infrastrukturselskaber og industrien, som aftager gasserne. Det vil være en gevinst for alle”, siger Søren Eriksen, formand for bestyrelsen i Dansk Gas Forening.


DI Grøn Gas overtager som nævnt De Grønne Gasdage i september, og det er aftalt med Dansk Gasteknisk Center, at de fortsat arrangerer konferencen.
Samtidig med nedlæggelsen af DGF lukker DGF-sekretariatsbetjening og DGF-nyhedsservice, som DGC har udført på vegne af DGF. 


Tak til DGF's medlemmer og kollegaer i gas- og energibranchen for et godt samarbejde. 

 

DGF sekretariat og DGF redaktionsudvalg