Bred landbrugsaftale giver mere plads til biogas

Bred landbrugsaftale giver mere plads til biogas
Biogas Danmark hilser aftalen velkommen.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Biogas Danmark kalder den indgåede landbrugsaftale bred og ambitiøs, og fremhæver samtidig biogas som et af de billigste og mest effektive virkemidler til at sikre, at Danmark når målene for reduktion i udledningen af både drivhusgasser og kvælstof.

Biogas Danmark peger dog på, at der bliver behov for at konkretisere en række initiativer for at bringe aftalen helt i mål. Her lyder budskabet fra Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark at biogas er et af de billigste og mest effektive virkemidler, der for alvor kan rykke Danmark nærmere målene. 

Brancheorganisationen mener samtidig, at en fremrykning af de vedtagne biogasudbud vil sikre en reduktion i kvælstofudledningen med mere end 1.400 tons i 2027, hvor den indgåede aftale har som mål at reducere udledningen med 10.800 tons. Samme år kan biogasproduktionen bidrage til at reducere drivhusgasudledningen med tæt på 3 millioner tons CO2-ækvivalenter, hvis puljerne fremrykkes. 

Billigste vej til at reducere udledning af drivhusgasser

Biogas Danmark mener også, at det vil det være oplagt at sætte mere gang i biogasproduktionen frem mod 2030, når aftalen skal genbesøges i de kommende år, fordi biogas er et af de billigste og mest effektive virkemidler til at reducere drivhusgasudledningen i landbruget

"Ifølge regeringen har biogas en CO2-skyggepris på cirka 1.300 kroner, og da Klimarådet har estimeret, at afgiften på et ton CO2 i 2030 skal være på 1.500 kroner, for at vi når 70-procentsmålet, så ligger biogas pænt inden for rammen som en af de løsninger, det kan betale sig at bruge. Reduktionen i kvælstofudledningen er en ekstra gevinst, som ikke er medtaget i dette regnestykke, og det billigste er nu en gang at slå to fluer med ét smæk," siger Henrik Høegh.

Samtidig noterer han sig, at aftalen indeholder et mål om en kraftig forøgelse af arealet med økologisk planteproduktion, hvilket vil øge økologernes behov for at få biogasanlæggene til at levere grøn gødning. Henrik Høegh er dog skuffet over at at biogas ikke er nævnt direkte i aftalen, men han forventer at, når man er kommet videre med analyserne af hvad der er billigst og mest effektivt, så vil mere biogasproduktion komme på dagsordenen.

 

Fakta om landbrugsaftalen

  • Der er fastsat et bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens udledning af drivhusgasser. Det lyder på 55-65 procent i 2030 i forhold til udledningen i 1990.
  • Samlet set viser aftalen vejen for, hvordan landbruget kan reducere udledningen af drivhusgasser med op til 7,4 millioner ton C02 frem mod 2030.
  • De konkrete initiativer i denne aftale sikrer dog kun en reduktion i udledning af drivhusgasser med 1,9 millioner ton CO2 i 2030.
  • Ambitionen er dog at nå reduktioner på 8 millioner ton CO2 i 2030. Derfor skal der gøres status i 2023.