Biogassen sætter ny rekord

Biogasanlæg
Biogas udgør med udgangen af 2021, hvad der svarer til en fjerdedel af gasforbruget de seneste 12 måneder.
Nyhed
- Redaktion - dgf@dgc.dk

Biogas udgør med udgangen af 2021, hvad der svarer til en fjerdedel af gasforbruget de seneste 12 måneder. Dermed stiger mængden af biogas, som fortrænger naturgas fra gasnettet, fortsat støt. For et år siden udgjorde biogassen cirka en femtedel.

”Vi tilslutter fortsat nye biogasanlæg til gasdistributionsnettet, og de anlæg, som allerede leverer biogas ind i systemet, udvider i mange tilfælde produktionen. Det er rigtig positivt for den grønne omstilling af gassystemet,” siger Peter Kristensen, som er strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Læs hele nyheden her