Biogaskonference stiller skarpt på sorteret affald

Kildesorteret organisk dagrenovation kan bruges i biogasanlæg
Tag på konference og få styr på mulighederne med kildesorteret affald.
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Bliv klogere på muligheder, barrierer og se konkrete eksempler på, hvordan kildesorteret organisk dagrenovation kan indgå i biogasanlæg, når Gate 21 og projekterne Biogas 2020 og Biogas Action inviterer til konference den 17. august. Det er gratis at deltage,men man skal være hurtig, for der er frist for tilmelding i dag.

Konferencen tager afsæt i de konkrete udfordringer og sætter fokus på konkrete muligheder for at anvende organisk dagrenovation i biogasanlæg. I oplægget for konferencen står blandt andet følgende:

Halvdelen af al husdyrgødning skal udnyttes til grøn energi i 2020. Det er målsætningen i Grøn Vækst-helhedsplanen fra 2009.

Samtidig skal den organiske dagrenovation fra husholdninger kildesorteres, indsamles og genanvendes frem mod 2022, for at realisere ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald.

Udnyttelse og bioforgasning af både husdyrgødning og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) i biogasanlæg, understøtter begge målsætninger. Der er brug for organisk materiale til at supplere gyllen i biogasanlæg. I takt med at organiske affaldsfraktioner som eksempelvis slagteriaffald slipper op, er der brug for at anvende flere organiske affaldstyper. Mange kommuner er begyndt at frasortere organisk dagrenovation. 

Læs mere og tilmelding