Biogas på nettet – status for 2018

Biogas på nettet – status for 2018
Arkivfoto.
Mængden af biogas på nettet er støt stigende. Det forventes at 10 % af gasforbruget i 2019 udgøres af biogas.
Nyhed
- Jeppe Bjerg - jbg@energinet.dk - Energinet

 Gasnettet kan lagre og flytte biogas på tværs af landet og ud i Europa, hvor biogassen kan bruges til grøn opvarmning, grøn transport, grøn procesenergi og supplere el fra sol og vind, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Udviklingen af biogas på nettet går stærkt – der er etableret samme biogaskapacitet de sidste 5 år som de sidste 30 år tilsammen. Første demonstrationsanlæg blev tilsluttet gasnettet fra renseanlægget i Fredericia i 2011, mens første kommercielle anlæg blev tilsluttet i 2014. Siden er nye anlæg blevet tilsluttet – hovedparten på distributionsnettet og ét anlæg på transmissionsnettet – så der i øjeblikket er 32 opgraderingsanlæg tilsluttet gasnettet. Tilførslen af opgraderet biogas nåede i december 2018 op på, hvad der svarer til 8,8 % af det samlede gasforbrug i Danmark. 

 

En del af den grønne omstilling

Gassystemet er således i stigende grad en del af den grønne omstilling, og selv bidraget til forsyningssikkerheden begynder at blive mærkbart. Energinet forventer, at der bliver tilsluttet yderligere en række biogasanlæg til distributionsnettet, hvorved den tilførte biogas i løbet af 2019 vil udgøre over 10 % af gasforbruget. Udbygningen i de efterfølgende år afhænger i høj grad af vilkårene for udfasning af den eksisterende støtteordning i 2020 og udmøntningen af den nye støtteordning, der blev besluttet i Energiaftalen. En lang række anlæg er i øjeblikket i forskellige faser af modning og etablering med henblik på at komme under den eksisterende støtteordning. I den efterfølgende støtteordning vil der være en årlig udbudsramme for anlæg til biogas og andre grønne gasser. Desuden vil det nye VE-direktiv være med til at sætte rammer for oprindelsesgarantier for biogas fremadrettet og dermed for handel med biogas og anden grøn gas til slutkunder via gasstystemet.

 

Biogasanlæg 2018
32 biogasanlæg var tilsluttet gasnettet ved udgangen af 2018 og flere er under udvikling. Tryk på kortet og se det i en større version med mulighed for zoom.

 

 

Nu kan du følge biogasudviklingen på nettet


Som noget nyt er det nu muligt at følge udviklingen af biogas på nettet fra Energinets Energidataservice.dk. Her er det muligt at downloade daglig tilførsel af biogas samt andre data for tilførsel, transport og forbrug af gas fra det danske gassystem. 

 

Nye udfordringer - nye opgaver


Biogas på nettet skaber en række nye udfordringer og opgaver for Energinet både nu og fremadrettet. Tilpasning af gasnettet til øget decentral produktion, håndtering af iltindhold i gas på tværs af grænser, fortsat udvikling af troværdige regler og rammer for handel med biogas på nettet i Danmark og Europa er nogle af dem. Energinet Gas-TSO vil fortsat håndtere disse udfordringer gennem inddragelse af og tæt samarbejde med danske distributionsselskaber, interessenter og marked, og gennem samarbejde i Europa om at fremme fælles løsninger for gassystemets grønne omstilling. Styrket netplanlægning, analyse af omkostningsreduktionspotentialer og anvisning af effektiv indpasning af biogas vil blive fokusområder i Energinets biogasaktiviteter frem mod 2020.
 

Fakta for biogas på nettet ultimo 2018

 

 

 

Samlet tilførsel af biogas forhold til samlet gasforbrug i 2018

7,2 %

Tilført biogas som procentdel af gasforbruget i Danmark i 2018

Øjebliksbillede i december 2018 af biogas tilført nettet som andel af gasforbruget

8,8 %

Decembers tilførsel som procentdel af 12 foregående måneders forbrug

Biogasanlæg tilsluttet nettet

32 anlæg

Tilsluttet natur- og bygasnet

Tilsluttet kapacitet

38.900 Nm³/h

Ifølge tilslutningsaftaler

 

 

Highligthed data

Biogas tilført gasnettet svarede til 8,8 % af det danske gasforbrug ved udgangen af 2018