Baltic Pipe har ført til mange arkæologiske fund

Baltic Pipe har ført til mange arkæologiske fund
Byggepladsen ved Sdr. Stenderup sydøst for Kolding. Arkivfoto:Boskalis
Danske arkæologer har haft adgang til 200 km danmarkshistorie.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

Baltic Pipe bliver i denne tid gravet ned på tværs af Danmark. Før entreprenørerne ankom, var der dog andre, der gravede i det over 200 kilometer lange tracé.

Arkæologerne kom nemlig først. En bygherre – her er det Energinet – har pligt til at sikre eventuelle fortidsminder i jorden. Det gør man ved at lade arkæologerne komme til på forhånd, så man ikke skal stoppe anlægsarbejdet midt i det hele. Det skriver Energinet på sin hjemmeside.

De arkæologiske forundersøgelser og efterfølgende udgravninger har været en kæmpe opgave, som i løbet af halvandet år er udført af lokale museer på tværs af Danmark.

Signe Dons, der er Energinets koordinator på det arkæologiske arbejde, fortæller, at projektet nærmest har ”suget” alle arkæologer i Danmark til sig.

”Det har været en kæmpe opgave, og det har givet arkæologerne en enestående mulighed for at lave et tværsnit af hele Danmark og få et godt indblik i, hvordan vores samfund har set ud i fortiden,” siger hun.


Spektakulært fund på Fyn


Arkæologerne laver forundersøgelser, og hvis de finder tegn på, at der er væsentlige fortidsminder i jorden, foretager de en egentlig udgravning. Næsten 100 områder blev indstillet til udgravninger.

Ét af de store, spektakulære fund skete på Fyn. Ved Håre på Vestfyn blev der fundet et 3000 år gammelt, velbevaret sværd fra bronzealderen på 1,3 kilo – intakt med greb af træ og horn. Det er ekstremt sjældent at finde genstande fra bronzealderen, og fundet har da også været meget omtalt i medierne, både herhjemme og i store dele af verden.