Årets Gaspris 2021 uddelt på Grønne Gasdage

 Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune og John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune der løb med Årets Gaspris, da den blev uddelt på Grønne Gasdage i Billund.
Det blev to borgmestre fra Sydhavsøerne, der modtog Årets Gaspris.
Nyhed
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Det blev Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune og John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune der løb med Årets Gaspris, da den blev uddelt den 21. september på Grønne Gasdage i Billund 

De to borgmestre havde ikke mulighed for at være fysisk til stede og modtog derfor prisen elektronisk. John Brædder var med fra en lufthavn på vej hjem til Danmark mens Holger Schou Rasmussen deltog fra sit hjem.

De var begge meget glade for at modtage prisen og John Brædder takkede mange gange for, at Dansk Gas Forening betænkte Sydhavsøerne med prisen og fordi der i det hele taget blev kigget deres vej.

Også Holger Schou Rasmussen udtrykte stor taknemlighed  og fortalte hvordan der også under Coronanedlukningerne er blevet arbejdet koncentreret med projektet.

"Vi gør det, fordi vi tror på det, og vi kan se det tiltrækker nye investorer. Så vi glæder os over prisen," lød det fra Holger Schou Rasmussen.

Baggrunden for, at netop de to herrer blev udvalgt til i fællesskab at modtage prisen skal særligt findes i projektet Grøn Gas Lolland Falster, som er blevet til på baggrund af et lokalt ønske og en klar vision om grøn vækst.

I indstillingen fra bestyrelsen i Dansk Gas Forening står der bl.a.:

"Prisen gives til de to borgmestre for at formulere en regional vision for sammentænkning af gasinfrastruktur med en hastig grøn omstilling hvor vind, sol, biogas, grøn fjernvarme og P2X er bærende elementer. 

Borgmestrene har set og grebet mulighederne for at skabe job og vækst gennem grøn omstilling.
Samtidig har de været med til at formulere svar på et af vores samtids større dilemmaer: Hvordan kan vi bremse udledning af CO2-emissioner fra energiintensive industrivirksomheder – uden at lukke ned for vigtige arbejdspladser i en region, hvor beskæftigelsen i forvejen har været under pres...."

 Læs hele indstillingen