81 % af gaskunderne vil vælge en anden opvarmningsform

81 % af gaskunderne vil vælge en anden opvarmningsform
Arkivfoto: Istock
En stor brugerundersøgelse blandt Evidas kunder giver vigtig viden om boligopvarmning.
Nyhed
- Redaktion - redaktion@gasenergi.dk - GASenergi

En ny analyse, som er udarbejdet af Evida i samarbejde med Energistyrelsen, løfter sløret for gaskundernes forventninger til deres fremtidige boligopvarmning.

Regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået aftale og besluttet en række støtteordninger, der skal understøtte målsætningen om at udfase ca. 120.000-170.000 gasfyr inden 2030. Det betyder, at gasforbruget fra de private husholdninger forventes at ændre sig markant de kommende år.

Af hensyn til planlægning og en effektiv forvaltning af gasinfrastrukturen, har det betydning for Evida som gasdistributionsselskab at vide, hvor i landet konverteringerne vil ske og i hvilken hastighed.

"De seneste år har tilgangen og afgangen af individuelle gaskunder været nogenlunde ensartet, men i lyset af de markante forandringer gassektoren står overfor, har Evida brug for yderligere viden om forbrugernes beslutningsadfærd. Derfor er vi taknemmelige for, at så mange gaskunder har bidraget til undersøgelsen," siger Peter Kristensen, chef for Marked- og Forretningsudvikling i Evida.

25.000 af Evidas kunder har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne er frit tilgængelige og kan findes her

 

 

Uddrag af  resultater fra analysen

 • Når gaskunderne skal vælge ny opvarmningskilde, er det vurderingen, at 81 procent vil vælge en anden opvarmningsform, mens 19 procent vil vælge gas igen.
   
 • 49.000 kunder forventer at konvertere væk fra gas i løbet af de næste to år: Adfærdsanalysen viser, at 13 procent af Evidas kunder forventer at skifte til en anden opvarmningskilde inden for to år.
   
 • Gaskedelens alder er afgørende: Analysen bekræfter, at alderen på gaskedlen har stor betydning for beslutningen om at udskifte gaskedlen. Således svarer 64 procent, at de regner med at skifte gaskedlen ud, når den når den alder, hvor de typisk stopper med at virke, eller når den går i stykker.
   
 • Langsommere udskiftning i Vestjylland og Nordjylland: Konverteringen væk fra gas vil ske spredt rundt i hele landet - dog med højere hastighed i nogle områder. Sandsynligheden for, at gaskunderne i Vestjylland og Nordjylland køber en gaskedel igen, er hhv. 26 procent og 24 procent.
   
 • I de øvrige landsdele er sandsynligheden for, at gaskunderne køber en gaskedel igen under 20 procent.
   
 • Økonomi prioriteres højst: I valget af ny opvarmningskilde er økonomien den vigtigste prioritering, eftersom økonomiske forhold prioriteres som tre ud af de fire vigtigste forhold.
   
 • Opvarmningens betydning for klimaet vægtes forskelligt på tværs af landet: 50 procent af gaskunderne i Københavnsområdet vælger med afsæt i anlæggets klimavenlighed, mens 36 procent af Nordjyderne siger, at de prioriterer dette, når de skal beslutte hvilken opvarmningskilde, der skal opvarme huset.