Indlæg på Gastekniske Dage 2019

OBS: Dansk Gas Forening offentliggør ikke længere præsentationer, da det er forbundet med en risiko for brud på ophavsret af det billedmateriale, der er anvendt. Kontakt derfor den enkelte indlægsholder direkte vedrørende præsentationer.

 • Produktion af gas fra træflis v. Ander Bo Laugen, Dall Energy
 • Lækagesøgning med GasFind v. Helle G. Nygaard, Dansk Gasteknisk Center
 • Udrulning af fjernaflæse målere v. Henrik Adamsson, WEUM Gas AB
 • Fælles hybridudfordringer, løsninger og erfaringer v. Jacob Juul Andersen, Gastech-Energi
 • Gassen i fremtidens fjernvarme v. Jan de Wit og Johan Bruun, Dansk Gasteknisk Center
 • Baltic Pipe v. Jeppe Danø, Energinet
 • Must Win battles for Energinet Gas TSO v. Jeppe Danø, Energinet
 • Erfaringer fra måling af energieffektivitet på villagaskedler v. Karsten V. Frederiksen, Dansk Gasteknisk Center
 • Vejen frem for biogas i transport v. Knud Boesgaard, Fremsyn
 • FutureGas v. Marie Münster, FutureGas
 • Aktuelle og fremtidige køretøjer v. Morten Iversen, Iveco
 • Den grønne omstilling - gassens rolle v. Poul Erik Morthorst, Klimarådet
 • Resultater af modelberegninger v. Rasmus Bo Bramstoft Pedersen
 • Eletrolyse og brint... v. Rune H. Gjermundbo, Gas Storage Denmark
 • Gasvarmepumpedemonstration i lejlighedskompleks... v. Theo Blom, Weum Gas AB
 • North Sea Wind Power Hub v. Tine Lindgren, Energinet
 • Praktisk erfaring med CO2 -reducerende initiativer v. Uffe Sonne Pedersen, Arla Foods Distribution