Indlæg på Gastekniske Dage 2018

OBS: Dansk Gas Forening offentliggør ikke længere præsentationer, da det er forbundet med en risiko for brud på ophavsret af det billedmateriale, der er anvendt. Kontakt derfor den enkelte indlægsholder direkte vedrørende præsentationer.

 

Fælles indlæg

 • Strategi for biogasbranchen v. Bruno Sander, Foreningen Biogasbranchen
 • Nye gasregler v. Jan Møller Mikkelsen, Sikkerhedsstyrelsen
 • Metantab fra gasnettet, danske og europæiske erfaringer v. Per G. Kristensen og Helle G. Nygaard, Dansk Gasteknisk Center
 • Grøn gas på dagsordenen v. Rasmus Winther, NGF Nature Energy
 • Tyras renovering 2019-2022 - hvad gør Energinet? v. Claus Møller Petersen, Energinet
 • Gassens comeback v. Carsten Jensen, Dansk Gas Distribution


Grøn omstilling

 • Hvilke bakterier arbejder for os i biogasanlægget? v. Jeppe Lund Nielsen, Aalborg Universitet
 • Biogas & Gaslager v. Martin Hartvig, Energinet
 • Opgraderingsomkostninger mv. v. Anette Münther Hansen, Dansk Gasteknisk Center  (ikke offentligt)
 • Hvorfor går vi på nettet? Og hvorfor gør vi, som vi gør? v. Erik Husted, Ribe Biogas
 • Udvikling af gasnettet til decentral indfødning v. Carsten Rudmose og Karsten Houmøller, HMN GasNet PS
 • KOD skal da i gyllebiogasanlæggene v. Henrik Wentzel, Syddansk Universitet
 • Indlæg, debat og spørgsmål v. Kent Rasmussen, Puregas Solutions
 • Indlæg, debat og spørgsmål v. Niels Conradsen, Malmberg Water
 • Indlæg, debat og spørgsmål v. Michael Demuth Pedersen, Ammongas   (ikke offentligt)
 • Storskala-elektrolyse til energilagring v. Uffe Borup, Nel Hydrogen Solutions
 • Hvad kan brinten bruges til i den grønne omstilling? v. Preben Birr-Pedersen, House of Energy
 • Metanisering og biogas v. Michael Vedel Wegener Kofoed, AU
 • Hvordan opnår forgasning en fremtid i Danmark? v. Niels Bjarne Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center
 • Flydende natur- og biogas v. Frej Olsen, Kosan Crisplant
 • Potentiale for brint  og forgasning i fremtidens energimix v. Anders Bavnhøj Hansen, Energinet

 

Gasinstallationer

 • ECOTEST-projektet (europæisk samarbejde) v. Jean Schweitzer, Dansk Gasteknisk Center
 • Hvad betyder det for nyttevirkning og emission, at gasfyret har få starter pr. år? v. Carsten Cederqvist, Max Weishaupt
 • Fjernovervågning af gaskedler v. Per Langkilde og Jacob Juul Andersen, Gastech-Energi
 • Gasfyrede varmepumper på MR-stationer - gir det mening? v. Bjarne Koch, Dansk Gas Distribution

 

Energibesparelser

 • Energispareordningen. Status for udmøntning af styrket tilsyn v. Nikolaj Ladegaard, Energistyrelsen
 • Hvor kommer pengene fra? v. Christian Parbøl, Energitilsynet
 • Varmepumper som energibesparelse v. Jørgen Risom , Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a

 

Kraftvarme og industri

 • Globale markedstrends og forventninger v. Lindsay Sugden, Delta-ee
 • Nye tider - nye muligheder v. Bjørn K. Eliasen, Dansk Gasteknisk Center og Gas og eldrevne varmepumper v. Karsten Pedersen, Solid energi
 • Nye varme produktionsanlæg v. Mogens Lyhne, Silkeborg Forsyning
 • Alternativ brug af naturgas v. Henrik Busch-Larsen, Unibio

 
Gasmåling

 • Persondataforordningen – de vigtigste nyskabelser set med elbranchens øjne v. Mathilde Øelund Salskov Jensen, Dansk Energi
 • Iltmåling- hvorfor og hvordan v. Signe Sonne, Energinet
 • Forbrugerbeskyttelse pba. Ny bekendtgørelse på forbrugermålere v. Anna Radoor Abrahamsen , Sikkerhedsstyrelsen

 

  Gastransmission

 • Ny trykprøvningsprocedure 4/7 bar v. Kurt Bech Jensen, HMN GasNet P/S
 • Brintinjektion i gasnettet - erfaringer fra testfasen v. Jesper Bruun, Energinet


Gasinstallationer

 • Er Flexgas II-løsningerne et realistisk bud på bedre udnyttelse af VE-strøm v. Kasper Korsholm Østergaard, METRO THERM A/S
 • Er der ”Go” i GoGas kondenserende strålevarme? v. Jonas Hoen, Dansk Gasteknisk Center
 • Gaskvalitetharmonisering v. Jesper Bruun, Energinet


Transportsektoren

 • Hvordan et traditionelt benzinselskab favner den grønne omstilling v. Henrik Dehn, OK
 • Et forsyningsselskabs valg af grøn omstilling v. Lars B. Riemann, Sønderborg Forsyning
 • Billig LNG til transport i Europa - Konsekvenser og perspektiver for Danmark v. Poul Erik Pedersen, nofoss


FutureGas
 

 • Self regulating gas boilers - a possibility for expanding gas quality range v. Negar Sadegh, DTU
 • Rammebetingelser v. Lise Skovgaard, DTU
 • Modelleringsresultater v. Rasmus Bo Bramstoft Pedersen, DTU