Indlæg på Gastekniske Dage 2017

OBS: Dansk Gas Forening offentliggør ikke længere præsentationer, da det er forbundet med en risiko for brud på ophavsret af det billedmateriale, der er anvendt. Kontakt derfor den enkelte indlægsholder direkte vedrørende præsentationer.

Fælles indlæg

 • Derfor har grøn gas en fremtid i Danmark, v. Torben Brabo, Energinet.dk
 • Den nye Sikkerhedsstyrelse og implementering af ny gaslov, v. Lone Saaby, Sikkerhedsstyrelsen

Grøn omstilling

 • Sønderjysk biogas - organisering og teknik, v. Michael Dalby, E.ON 
 • Linkogas – fra kraftvarmeproduktion til levering af biogas til nettet, v. Aksel Buchholt, Brancheforeningen for Biogas
 • Biogas fra landbrugsråvarer: Så meget mere kan vi producere, v. Henrik Bjarne Møller, Inst. For Ingeniørvidenskab Aarhus Universitet
 • Biogas og systemdrift, v. Søren Balle Rasmussen, Energinet.dk
 • Metantab ved opgradering, v. Torben Kvist, Dansk Gasteknisk Center
 • Minimering af metantab, v. Bruno Sander, Brancheforeningen for biogas
 • Samfundsøkonomisk værdi af biogas, v. Camilla K. Damgaard, NIRAS
 • Københavns omstilling til grøn gasforsyning, v. Morten Stanley, HOFOR

Gasinstallationer

 • Gasselskabernes muligheder med gashybridvarmepumper, v. Frank Rosager, HMN GasNet P/S
 • Hybridvarmepumper, energiløsning, v. Vagn Holk Lauridsen, Videncenter for energibesparelser i bygninger
 • Driftserfaringer med gasvarmepumper, v. Flemming Iversen, Industrivarme
 • Praktiske udfordringer v. hybridløsninger, v. Frank Jensen, Finlow

Kraftvarme og industri

 • Mobilisering af kraftvarme, v. Kasper Nagel, Grøn Energi
 • Gasfyrede varmepumper i kraftvarme og industri, v. Kent Simonsen, AEA
 • Indsatsområder i Foreningen Danske Kraftvarmeværker, v. Erik Nørregaard Hansen, FDKV
 • Nyt, spændende koncept for gasmotordrevne varmepumper, v. Jørn Windahl, Solid Energy

Energibesparelser 

 • Nyt om energibesparelser, v. Peter Bach, Energistyrelsen
 • Energibesparelser i industrien, v. Kent Christensen, EnviScan
 • Energibesparelser på hospitaler, v. Peter Maagøe Petersen, Viegand Maagøe

Gasmåling

 • Måleteknisk renovering af DGD’s M/R-stationer, v. Max Hansen, Dansk Gas Distribution
 • Experience with ultrasonic meters for biogas, v. Sebastien Frey, Endress+Hauser Flowtec og Leo van Gruijthuijsen, Dansk Gasteknisk Center


24. maj 2017 

Fælles indlæg

 • Status og udfordringer for dansk energipolitik set fra et klimahensyn, v. Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet
 • Den politiske proces i Sønderborg Kommune vedr. grøn transport, v. Kurt Prehn, Sønderborg Kommune

Grøn omstilling

 • ”European Power to Gas”-platformen, v. Carsten Vittrup, Energinet.dk 
 • Biocat power to gas, v. Hans Knudsen, Electrochea
 • Forgasning ved brug af overskudselektricitet, v. Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut
 • Fremtidens katalysator, v. Professor Ib Chorkendorff, Director of The Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals (V-SUSTAIN)
 • ECOGI optimal udnyttelse af ressourcerne i organisk affald, v. Stefan Binder, KomTek Miljø af 2012 A/S
 • Renescience teknologien, v. Niels Henriksen, DONG Energy

Gasinstallationer

 • Gassens muligheder i fremtiden, v. Niels Franck, Energinet.dk
 • ISH 2017 - nyheder og updates, v. Karsten V. Frederiksen, DGC og Bjarne Koch, DGD
 • Gassens fremtid - hvordan bliver vi en del af løsningen og ikke problemet?, v. Carsten Cederqvist, Debra, Energibranchen

Transportsektoren 

 • LBNG Hirtshals, v. Henrik Rousing, HMN Naturgas
 • Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide, v. Knud Boesgaard, GreenTech Business Consulting
 • EU’s 2030 klimaplan - kan Danmark nå målene?, v. Michael Persson, Dansk Industri
 • Brintbusser, v. Kristina Fløche Juelsgaard, Ballard Power Systems Europe
 • Danmarks klimaudfordringer på tung transport, v. Christian Ege Jørgensen, Det økologiske Råd
 • Nyt VE-direktiv, perspektiver for fornybar transport og biogassens rolle, v. Mikkel Kynde, Nature Energy

Gastransmission

 • Brint i PE-rør, v. Bo Holm Sørensen, Uponor
 • Forsyningssikkerhed og nye anlæg hos HOFOR, v. Jørgen S. Jeppesen, HOFOR
 • Kontrolordning for styret boring, v. Christian Rønne, Zacho-Lind A/S