IGU - International Gas Union

International Gas Union (IGU) er en almennyttig og upolitisk global organisation, hvis formål er at fremme den tekniske og økonomiske udvikling af gasindustrien.

IGU, som blev oprettet i 1931, har i dag 93 medlemmer fra 67 lande, fordelt på alle verdensdele, og unionen dækker hermed ca. 90 % af den gas, der forbruges.

Arbejdet sker primært gennem en række komiteer, som dels dækker hele gaskæden og dels beskæftiger sig med specielle større problemstillinger som bæredygtig udvikling, strategi, økonomi og regulering samt udviklingslande i gasmæssig henseende.

Den daglige ledelse forestås af en præsident, valgt for 3 år samt en generalsekretær valgt for en længere periode. Se den aktuelle ledelse

IGU-konferencer
IGU organiserer og deltager i konferencer i hele verden, dels for at fremme brugen af gas i forbindelse med problemerne omkring miljøet og en bæredygtig udvikling, og dels for at fremme overførsel af teknologi og viden inden for gasområdet til lande, hvor gassen er under udvikling.

IGU's største arrangement er verdensgaskonferencen, som finder sted hvert tredje år, og som samler omkring 5000 deltagere og en gasudstilling på mere end 10.000 m2.

Se mere om IGU's arrangementer.

Dansk Gas Forening er det danske nationale medlem af IGU.