Historie

Foreningen har officielt eksisteret siden den 26 oktober 1911. Det var gasværksbestyreren i Randers, P. Christensen der var ophavsmand til idéen om en forening for gas. Han mente, at de erfaringer, der var blevet gjort i mere end 50 år skulle gives videre.
Desuden gjorde en stigende konkurrence mellem gas og elektricitet det nødvendigt for gasbranchen, at samle sig. Gasbelysning havde i en årrække været dominerende - først på gaderne og siden indendørs - men den var nu ved at blive fortrængt af elektriciteten og ”glødelampen”, der omkring århundredeskiftet blev mere og mere almindelig. Med andre ord var der nu flere gode grunde til, at gassen fik sin egen forening, der kunne samordne gasproducenternes interesser.
Foreningens navn blev fra starten ”Dansk Gasværksbestyrerforening”.

Dansk Gas Forening har siden sin begyndelse haft tradition for et årsmøde. Navnet er siden skiftet til årets gaskonference, men i alle årene har det sociale samvær og netværk i branchen generelt spillet en stor rolle. Med tiden  har de faglige indlæg dog også fået en større og større rolle, og i dag bliver der holdt oplæg om alt fra gassens udviklingsmuligheder i den grønne retning til hvordan den bruges i industrien og fremtiden for gasdrevne køretøjer.

 

Medlemsblad fra starten
Allerede i marts 1912, mindre end et halv år efter foreningens oficielle stiftelse, udkom første nummer af foreningens medlemsblad, der fik navnet ”Gasteknikeren”.  

Første redaktør blev ingeniør C. J. H. Madsen, København, der i øvrigt allerede i 1915 forlod posten på grund af ”en meningsdivergens med majoriteten af bestyrelsen”. Efterfølgeren blev cand. polyt. A. Knudsen, Svendborg Gasværk.

Siden har ”GASenergi” ,som foreningens blad nu hedder, gjort alle skeptikere til skamme og har i hele DGFs historie været det primære værktøj til koordinering og vidensudveksling blandt danske gasteknikere.
 

Foreningens forskellige navne
Dansk Gas Forening lød i starten under navnet ”Dansk Gasværksbestyrerforening”. Navnet blev første gang ændret i 1927 til ”Dansk Gasværksbestyrerforening, Dansk Gasbrancheforening”, ved en sammenslutning med Dansk Gasbrancheforening. Siden 1931 til ”Dansk Gasteknisk Forening”. Dette navn holdt man så fast helt frem til 1993, hvor medlemmerne vedtog at skifte foreningens navn til ”Dansk Gas Forening”.

DGF blev  i 1927 slået sammen med den private ”Gasbrancheforening”. Et forhold, der i øvrigt skabte nogen furore, da man på den tid ikke kunne (citat) ”lade kommunerne (gasværkerne) indtræde i en sammenslutning med private leverandører”. Man gjorde det nu alligevel, men skiftede så navnet ud med fællesnavnet Dansk Gasteknisk Forening i 1931. Det nu kendte DGB, Dansk Gas Brancheforening, startede herefter som selvstændig forening i 1938.

FDG, Foreningen af Danske Gasværker (senere Foreningen Dansk Gas) blev stiftet i 1955, idet man indså, at DGF - som en forening af gasteknikere - ikke kunne løfte opgaven med både at markedsføre gassen og sikre import af nyt og moderne gasudstyr til de danske forbrugere (besværliggjort af datidens valutarestriktioner). Tiden var en brydningstid, hvor gas var ved at glide ud af de danske forbrugeres bevidsthed som en såkaldt ”moderne” energiform, som det hed dengang. Der var behov for, at de kapitalstærke store gasværker i København, Ålborg, Odense mv og DGFs gasteknikere samlet gik ind i kampen for gassens fremme.

DGF havde den teknologiske ekspertise, og FDG kunne magte opgaven at påvirke myndighederne til at lette på importrestriktionerne for gasudstyr og markedsføre produktet. Flere gange blev luftet tanken om en sammensmeltning af de to foreninger, men uden resultat. Efterhånden som naturgasselskaberne kom ind i billedet, mistede FDG sin politiske betydning, og foreningen blev officielt nedlagt i 1990.
 

Formænd for Dansk Gas Forening (DGF)

 • 1911 – 1921 P. Christensen, Randers Gasværk 
 • 1921 – 1923 Bostrup, Grenå Gasværk 
 • 1923 – 1930 J. Qvist, Horsens Gasværk 
 • 1930 – 1934 C. G. Hansen, Fredericia Gasværk 
 • 1934 – 1952 H. Hansen, Ålborg Gasværk 
 • 1952 – 1962 Richard Jakobsen, Strandvejsgasværket, Hellerup 
 • 1962 – 1969 Kurt Nielsen, Ålborg Gasværk 
 • 1969 – 1985 R. Upton Hansen, Strandvejsgasværket, Hellerup 
 • 1985 – 1991 Per Olesen, Naturgas Fyn
 • 1991 – 1997 Aksel Hauge Pedersen, DONG
 • 1997 – 1999 Hans Jørgen Rasmusen, DONG
 • 1999 – 2001 Ole Nygaard Olsen, HNG
 • 2001 – 2003 Poul Asserhøj, DONG
 • 2003 - 2004 Frede Hansen, Naturgas Midt-Nord 
 • 2004 - 2006 Niels Erik Andersen
 • 2006 - 2009 Palle Geleff
 • 2009 - 2013 Ole Albæk Pedersen
 • 2013 - 2017 Peter A. Hodal, Energinet
 • 2017-  2019 Søren Hylleberg, Evida
 • 2019 -          Søren Eriksen, Viegand Maagøe