Generalforsamling

Dansk Gas Forenings bestyrelse havde indkaldt til Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Gas Forening den 1. juni 2022 kl. 9.30 hos DGC,
Dr. Neergaards Vej 5A, 2970 Hørsholm, med det formål at nedlægge foreningen.

Da halvdelen af foreningens medlemmer ikke var til stede, kunne afstemningen ikke gennemføres. Der er derfor pr. mail 1. juni 2022 indkaldt til en ny Ekstraordinær Generalforsamling den 22. juni 2022 kl. 10.00.

Tilmelding kan ske via dette link.

Link til dagsorden og bestyrelsens indstilling

 

Spørgsmål kan rettes til sekretariatet på dgf@dgc.dk.