Gasprisen

Gasprisen uddeles af Dansk Gas Forening.

Gasprisen har eksisteret siden 1988, hvor den blev indstiftet på foreningens generalforsamling. Dengang hed prisen "Initiativprisen". Prisen blev i 2014 hævet til 15.000 kr.

Prisen kan uddeles en gang årligt til en eller flere personer, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats for den gastekniske udvikling i Danmark. Det er eksempelvis indsatser indenfor undervisning og information, forskning og udvikling eller specielle gastekniske løsninger, der bliver belønnet med prisen.

Uddelingen af de 15.000 kr. kan ved ligeværdige forslag opdeles i to. Bestyrelsen kan beslutte at regulere uddelingens størrelse midlertidigt eller permanent.

 

Modtagere af gasprisen

 • 1989    Kent Eriksen og Erik Holk, KE og Naturgas Fyn
 • 1990    Nils Lygaard og Karsten Olsen, DGP og DONG
 • 1991    Peter Glarborg, DTU
 • 1992    Ole Nielsen, HS Tarm
 • 1993    Jan de Wit, DGC
 • 1994    Henning Søegaard Nielsen, Max Weishaupt
 • 1995    Carsten Sørig, DGP
 • 1996    Per Persson, HNG
 • 1997    Søren Dalsager, DONG
 • 1998    E.F. Madsen, Eget firma 
 • 1999    B. Bryde Petersen, HNG
 • 2000    Mogens Dahl, DONG
 • 2001    Erik Louis Clément og Finn Sørensen, Bosch og Max Weishaupt
 • 2002    Bent Kornbek og Hanne Thomsen, Gasmuseet
 • 2003    Britta Juhl Jonathanson, DONG
 • 2004    Ole Sundman, DONG
 • 2005    Lars Jacobsen, DGC
 • 2006    Ole Nygaard, HNG
 • 2007    Aksel Hauge Pedersen, DONG Energy
 • 2008    John Mølgaard, DONG Energy
 • 2009 (I)    Bent Baumgarten (10.000 kr.), HNG
 • 2009 (II)    Jørgen K. Nielsen (10.000 kr.), DEBRA
 • 2010    Tine Lindgren, Energinet.dk
 • 2011    Jørgen S. Jeppesen, Københavns Energi
 • 2012    Bjarne Spiegelhauer, DGC
 • 2013    Per Jensen, HMN Naturgas
 • 2014    Bjarne Koch, DONG Energy

Uddeles fremover på Grønne  Gasdage  (Gastekniske Dage indtil 2019)

 • 2016    Bodil Harder, Energistyrelsen (Modtog diplom men ikke pengebeløb)
 • 2017    Poul Erik Morthorst, DTU Management Engineering
 • 2018    Carsten Rudmose, HMN Gasnet
 • 2019    Frank Rosager, Foreningen Biogasbranchen
 • 2020    Prisen blev ikke uddelt  (Gastekniske Dage blev aflyst pga. Corona)
 • 2021    Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune og John Brædder, borgmester i  Guldborgsund Kommune