Gasprisen

Gasprisen er indstiftet af Dansk Gas Forening.

Gasprisen på oprindelig 10.000 kr. blev indstiftet på generalforsamlingen i 1988 og hed i starten Initiativprisen. Prisen er i 2014 hævet til 15.000 kr.

Prisen kan uddeles en gang årligt til en eller flere personer, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats for den gastekniske udvikling i Danmark.

Gasprisen er på 15.000 kr. Uddelingen kan ved ligeværdige forslag opdeles i 2. Bestyrelsen kan beslutte at regulere uddelingens størrelse midlertidigt eller permanent.

Som eksempler på indsatsområder, der kan belønnes, kan nævnes undervisning og information, forskning og udvikling eller specielle gastekniske løsninger.

 

Modtagere af gasprisen

 • 1989    Kent Eriksen og Erik Holk, KE og Naturgas Fyn
 • 1990    Nils Lygaard og Karsten Olsen, DGP og DONG
 • 1991    Peter Glarborg, DTU
 • 1992    Ole Nielsen, HS Tarm
 • 1993    Jan de Wit, DGC
 • 1994    Henning Søegaard Nielsen, Max Weishaupt
 • 1995    Carsten Sørig, DGP
 • 1996    Per Persson, HNG
 • 1997    Søren Dalsager, DONG
 • 1998    E.F. Madsen, Eget firma 
 • 1999    B. Bryde Petersen, HNG
 • 2000    Mogens Dahl, DONG
 • 2001    Erik Louis Clément og Finn Sørensen, Bosch og Max Weishaupt
 • 2002    Bent Kornbek og Hanne Thomsen, Gasmuseet
 • 2003    Britta Juhl Jonathanson, DONG
 • 2004    Ole Sundman, DONG
 • 2005    Lars Jacobsen, DGC
 • 2006    Ole Nygaard, HNG
 • 2007    Aksel Hauge Pedersen, DONG Energy
 • 2008    John Mølgaard, DONG Energy
 • 2009 (I)    Bent Baumgarten (10.000 kr.), HNG
 • 2009 (II)    Jørgen K. Nielsen (10.000 kr.), DEBRA
 • 2010    Tine Lindgren, Energinet.dk
 • 2011    Jørgen S. Jeppesen, Københavns Energi
 • 2012    Bjarne Spiegelhauer, DGC
 • 2013    Per Jensen    HMN Naturgas
 • 2014    Bjarne Koch    DONG Energy
 • 2015    Uddeles fremover på Gastekniske Dage i maj    
 • 2016    Bodil Harder, Energistyrelsen (Modtog diplom men ikke pengebeløb)
 • 2017    Poul Erik Morthorst, DTU Management Engineering
 • 2018    Carsten Rudmose, HMN Gasnet
 • 2018    Frank Rosager, Foreningen Biogasbranchen