Annoncer

Priser og vilkår for annoncer i GASenergi:

Udgivelsesplan for Gasenergi 2020

GASenergi  Annonce deadline Udkommer     Tema
Nr. 1  14.02  13.03 Biogas
Nr. 2 29.05 03.07 Grøn omstilling
Nr. 3 28.08 23.09 Sikkerhed
Nr. 4 13.11 16.12 Anvendelse af gas


Annoncesalg

Niels Hass
Rosendahls Mediaservice
nh@rosendahls.dk, tlf. +45 7610 1156