Annoncer

Priser og vilkår for annoncer i GASenergi:

Udgivelsesplan for Gasenergi 2019

GASenergi  Annonce deadline Udkommer     Tema
Nr. 1  01.02  27.02 Gas til transport
Nr. 2 25.03 02.05 Gassens veje (infrastruktur/net)
Nr. 3 23.08 25.09 Brint i energisystemet
Nr. 4 15.11 18.12 Integration mellem energiformer 


Annoncesalg

Niels Hass
Rosendahls Mediaservice
nh@rosendahls.dk, tlf. +45 7610 1156