Annoncer

Priser og vilkår for annoncer i GASenergi:

Udgivelsesplan for Gasenergi 2021

GASenergi  Annonce deadline Udkommer     Tema
Nr. 1  05.02  17.03 Gas og klimaomstilling
Nr. 2 29.04 07.06 Gassens rolle i energisystemet 
Nr. 3 28.08 27.09 Brint og power-to-X
Nr. 4 29.10 07.12 Gas i industrien


Annoncesalg
Rosendahls Mediaservice