Tørt og solrigt forårsvejr har sendt Baltic Pipe godt fra start i 2022

Baltic Pipe
Røret parat til at blive trukket under å på Fyn. Foto: Energinet
Baltic Pipe fik sin nye miljøtilladelse 1. marts, og samtidig fik vi fint forårsvejr i Danmark.
webartikel
- Pernille Foverskov Stanbury - psa@energinet.dk - Energinet

Våd jord og store regnvandssøer er ikke godt, når man skal sende store maskiner ud for at grave i markerne. Derfor var det som bestilt til lejligheden, da Danmark efter en rekordvåd februar 2022 blev begunstiget med tørvejr og strålende sol – samtidig med Baltic Pipe den 1. marts fik sin nye miljøtilladelse. Entreprenørmaskinerne stod klar, da miljøtilladelsen kom i hus. Det betyder, at der nu igen bliver arbejdet på alle dele af projektet på tværs af landet.


Ekstremt tidspres

Sol og medvind er en nødvendighed for projektet. 
”Vi er under ekstremt tidspres, fordi projektet har mødt en del forhindringer undervejs. Blandt andet har vi været påvirket af store regnmængder og af corona i 2020 og 2021. Så mistede vi miljøtilladelsen sidste sommer, og det betød, at arbejdet måtte ligge stille i Østjylland og på Vestfyn det meste af 2021. Tidsplanen er derfor stram, men i projektteamet giver vi den en skalle, så vi også klarer slutspurten,” siger Søren Juul Larsen, Energinets hovedprojektleder på Baltic Pipe. 


Under et halvt år til første idriftsættelse

Krigen i Ukraine har medført, at der er kommet ekstra pres på Baltic Pipe, som vil styrke forsyningssikkerheden i Europa. ”Vi har under et halvt år til den første, delvise idriftsættelse af gasrørledningen. Vores opgave nu er naturligvis først og fremmest at få gasrørledningen gravet ned, få modtageterminal og kompressorstation færdige og så videre – men også at få afsluttet alle de andre ting, der skal være på plads. Det gælder for eksempel IT-systemer, tryktest og ibrugtagningstilladelser. Og i det hele taget har vi fokus på, at alle dele af projektet så at sige skal hænge sammen og passe sammen, fra Nordsøen til Østersøen,” siger Søren Juul. 
 

Baltic Pipe
Fejring af milepæli Nordsøen. Foto: Energinet


Status på Baltic Pipe

Alt arbejdet i Nordsøen er afsluttet. Det var en kæmpe milepæl, da der natten til lørdag den 23. april blev lukket op for den sidste ventil. Gassen kan nu strømme ind i den nye gasrørledning og helt ind til modtageterminalen i Nybro, som er ved at blive udbygget. Det varer dog endnu nogle måneder, inden forbrugerne kan få glæde af den norske gas, idet andre dele af projektet først skal afsluttes. 

Lige nu bliver der arbejdet på højtryk for at lægge gasrør i jorden i Østjylland og på Vestfyn. Ved Rønnede på Sydsjælland opfører Energinet en ny kompressorstation. I Vestjylland, på Sjælland og på Østfyn er rørene i jorden, og Baltic Pipe er ført gennem Lillebælt. 
 

Baltic Pipe
Rørudlægning i Jylland. Foto: Energinet

 

FAKTA

Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen. Baltic Pipe får en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året (ca. fire gange det danske gasforbrug).

Baltic Pipe fik miljøtilladelse i juli 2019, men i sommeren 2021 blev tilladelsen underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ikke fandt det tilstrækkeligt belyst, hvordan såkaldte bilag-IV-arter, fx hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, bliver beskyttet under arbejdet. 

Efter tre uger kunne Energinet efter meddelelse fra Miljøstyrelsen genoptage anlægsarbejdet på store dele af ruten. Dog blev det sat på pause i Østjylland og på Vestfyn. 

Den nye miljøtilladelse kom 1. marts 2022. 
 

Læs mere og følg med i anlægsarbejdet på www.energinet.dk/balticpipe

Hent artiklen som PDF.