Professor: Vi kan ikke komme udenom gas i fremtidens energisystem

Professor: Vi kan ikke komme udenom gas i fremtidens energisystem
Professor Poul Erik Morthorst ved Folkemødet i Allinge på Bornholm, 2018. Foto: Line Strauss Jørgensen
Masser af debat om vedvarende energi ved Folkemødet 2018.
webartikel
- Line Strauss Jørgensen - lsj@brintbranchen.dk - Brintbranchen

Det er sommer. Det er sol. Det er dog ikke søndag – men det er Folkemøde. Traditionen tro bliver der diskuteret flittigt på Bornholm om alt mellem himmel og jord. Og netop midt mellem himmel og jord er dér, hvor en stor del af Folkemødets arrangementer befinder sig – arrangementer der handler om klima, bæredygtighed og vedvarende energi. Alle vigtige emner, og alle emner der hænger sammen, i hvert fald hvis man spørger Poul Erik Morthorst, professor fra DTU Management Engineering og projektleder på FutureGas. 

 

Væk fra den sektorielle silotænkning

Midt i myldret af mennesker, under en bragende sol og med en 180 graders udsigt over vandet har Brintbranchens udsendte fundet Poul Erik Morthorst til en snak om FutureGas-projektet, og hvordan han ser gassens rolle i fremtidens energisystem. 
FutureGas er et projekt, der med støtte fra Innovationsfonden søger at udforske gassens potentiale og afdække muligheder og begrænsninger i infrastruktur såvel som i regulering. 
Naturgas udleder betragteligt mindre CO2 end andre fossile brændsler, og de teknologiske udviklinger på gasområdet betyder, at der kan udvindes gas fra mange forskellige kilder – eksempelvis fra organisk landbrugsmateriale eller via grøn strøm fra vindmøller. 
Ifølge Morthorst kræver det dog en nedbrydning af de energisektorielle siloer og en stærkere integration af gas i energisystemet. Vi skal i højere grad tænke energibærerne, hjørnestenene i vores forsyningssystem, sammen og ikke se dem som separate siloer. Kun på den måde får vi det optimale ud af energiproduktionen og sikrer en stabil forsyningsproces til forbrugerne. Det er med det formål for øje, at Morthorst er gået ind i FutureGas. 

 

Gas på Folkemødet

FutureGas-projektet var også med på Folkemødet med hele to arrangementer med fokus på gas; nemlig GasTalk, hvor tre forskere gav et indblik i deres nyeste forskning på gasområdet, og GasDebat, hvor Morthorst i selskab med række relevante energipolitiske aktører debatterede gassens rolle i fremtidens energisystem.
Folkemødet på Bornholm er en oplagt ramme at diskutere vedvarende energi, grøn omstilling og bæredygtighed, da naturen er tæt på, og der er fyldt med titusindvis af mennesker, alle opsat på at debattere, hvordan vi løser fremtidens udfordringer.

Folkemødet er da også noget, Morthorst holder meget af, både på grund af omgivelserne og på grund af samtalerne: 
”Folk er glade, folk er interesserede, de stiller spørgsmål, og man møder en stor interesse! Man har ligesom et åbent sind herovre, og det, synes jeg, er dejligt både at være med i og at iagttage.”

Og diskussionen om gas er særdeles vigtig og relevant netop nu ifølge den erfarne professor:

”Vi er på vej ind i en periode, hvor vi skal have afklaret, hvad gassens rolle er fremover. Og det presser sig på. Vi når de første 50 % af vores overordnede klimamål ved omstillingen til grøn energi – men de sidste 50 % er jo de svære”, siger han.
 

Når vinden ikke blæser kommer gas ind i billedet

Én af måderne at nå de sidste 50 % er netop ved at tænke mere i gas, siger Morthorst:
 
”Vi har gjort det rigtigt, rigtigt godt efter min mening, men der er altså nogle store knaster tilbage. Og de knaster ligger i, at vi jo ikke bare kan lægge om til vind og sol, for der skal jo være noget, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Og det kan jo være gas.”

FutureGas-projektlederen går faktisk så langt som at sige, at vi ikke kan komme udenom gas i indretningen af fremtidens energisystem, da det er det, som kitter energisystemet sammen:

”Jeg har svært ved at se, at vi kan undvære gassen. Og jeg mener heller ikke, at vi skal undvære gassen. Vi har et velfungerende gassystem,og teknisk kan det holde mange år endnu. Så kan vi så snakke om, hvordan vi skal bruge systemet – om det hele skal bruges eller grene af det”. 

Gas kan bidrage til at sikre stabilitet i forsyningen i et energisystem baseret på vedvarende energi og ved at konvertere, forædle og opgradere energiformerne, så kan vi via lagring komme over de udfordringer, der ligger i at basere et energisystem på vejret.

Der ligger også udfordringer i det reguleringsmæssige aspekt af gasudbygningen. Det er en ting, som FutureGas-holdet netop nu arbejder med – de undersøger forholdene, sætter dem i forhold til udviklingen, identificerer udfordringer og kommer med anbefalinger til politiske tiltag. Inden længe vil der blive fremlagt resultater fra denne del af projektet.  

Infrastrukturen og potentialet er der, og forskningen er godt på vej. Men ifølge Morthorst taler vi ikke nok om gas i energidebatten – på trods af de presserende omstændigheder og de store muligheder. Muligheder både for den grønne omstilling og nye grønne eksporteventyr.