Portræt: Nature Energy vil ud i verden

For Ole Hvelplund, er det særligt den grønne omstilling, forandringerne og holdånden, der er drivkraften bag hans arbejdsglæde og succes med Nature Energy.
For Ole Hvelplund handler det om, at han selv og medarbejderne har en fælles vision, vilje og evne til at få en ide eksekveret og realiseret.
For Ole Hvelplund, er det særligt den grønne omstilling, forandringerne og holdånden, der er drivkraften bag hans arbejdsglæde og succes med Nature Energy.
webartikel
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi


I januar 2013 kom Ole Hvelplund til Nature Energy. Han søgte ikke selv sin stilling, men som han selv forklarer det, var der nogle, der kendte hans profil og mente, at han passede godt til Nature Energy. Ole Hvelplund syntes, at jobbet lød spændende, og derfor sagde han ja. 
Han kom fra TDC, og der var en del lighedspunkter mellem den virksomhed og Nature Energy:
”Dengang solgte vi gas til slutbrugeren og ejede en del af gasnettet. Der er jo infrastrukturtjenester, hvor der er abonnementsservices og løbende kundeforhold, og så var der meget regulering begge steder. På den måde kan man sige, at de to virksomheder minder om hinanden,” fortæller Ole Hvelplund, som efter et år blev administrerende direktør.


En stor transformation


Ole Hvelplund og medarbejderne i Nature Energy har ikke kun brugt de sidste seks år på at administrere den eksisterende forretning og sørge for at det er blevet en sund en forretning. De har samtidig lagt store planer. Og dem er de i fuld gang med at føre ud i livet.
 ”Det er forandring og konstant forandring, vi har været igennem. Nature Energy er lavet fuldstændig om. I dag er vi udelukkende et selskab, der producerer biogas, og som ikke har slutkunder eller driver et gasnet. Virksomheden har således været i en stor transformation, og det understreges af skiftet fra at være kommunalt ejet til at være privat ejet. Der har være rigtig mange processer i virksomheden, hvor vi har skullet bruge hele arsenalet af ledelsesværktøjer. Vi har købt til, vi har solgt fra, og vi har haft gang i rigtig mange processer,” fortæller Ole Hvelplund.

At de mange forandringer, og den udvikling, der har fundet sted, er en drivkraft i arbejdet, er han ikke i tvivl om.
”Det har helt sikkert været en drivkraft med forandringerne undervejs. Den plan, som vi nu er i fuld gang med at gennemføre, blev lagt tidligt. Hen ad vejen kunne vores fynske kommunale ejere se, at det nok ikke var en decideret kommunal opgave at bygge biogasanlæg i hele Danmark og måske resten af verden, og det tog de så konsekvensen af og solgte virksomheden med et rigtig godt resultat for de forskellige kommunekasser, som fik nogle uventede penge at gøre godt med. Nu har vi fået nogle nye ejere, som investerer yderligere i os, og det betyder, at vi kommer til at udvikle virksomheden endnu mere,” fastslår Ole Hvelplund.
 

Læs hele portrættet af Ole Hvelplund og Nature Energy i GASenergi 2/2019