Naturgas gør kål på olieforurening

En husejer i Vedbæk i Nordsjælland måtte sande, at han stod med en alvorligt olieforurenet grund, da omkring 15.000 liter fra fyringsolietanken for år tilbage var løbet ud i jorden.
Foto: HMN Naturgas
En alvorlig olieforurening af jorden på en grund i Nordsjælland betød, at store mængder gas kom i spil for at få renset jorden.
webartikel
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

En husejer i Vedbæk i Nordsjælland måtte sande, at han stod med en alvorligt olieforurenet grund, da omkring 15.000 liter fra fyringsolietanken for år tilbage var sivet ud i jorden.

Forureningen betød, at ca. 10.000 ton jord skulle renses. Opgaven med at rense de mange tusinde ton jord blev i første omgang udbudt som en kombineret spuns/sekantpælevæg med opgravning ned til ca. 18 meter under terræn.
Og netop, fordi indfatningsvæggen blev en noget bekostelig affære, kunne en termisk oprensning, af fagfolk kaldet GTR – Gas Thermal Remediation, konkurrere med den samlede udgift til at fjerne oliekomponenterne med opgravning. 

Gas i meget store mængder
I august 2016 gik Arkil Fundering i gang med det indledende arbejde med supplerende undersøgelser. Det blev besluttet, at de 10.000 tons jord skulle renses i to næsten lige store ”portioner” af hensyn til forsyningskapaciteten på naturgassen. Første oprensning gik i gang i januar 2017 og i ca. 7 uger varmede 65 gasbrændere jorden op til den ønskede minimumstemperatur på 225°C. Efterfølgende blev udstyret flyttet til den anden portion jord, som også blev opvarmet i ca. 7 uger. De sidste gasbrændere blev slukket sidst i juni 2017. Under det omfattende oprydningsarbejde blev der brugt 330.000 m³n. 

 

Gasoprydning 2
128 nedborede stålrør krævede det for at få opvarmet jorden. Foto: HMN Naturgas

 

Gas og rør i store mængder
Helt konkret blev varmen tilført til jorden via 128 nedborede stålrør, der stod med 2 meters afstand.  Hvert stålrør er monteret med en gasbrænder, som, i grove træk, kan minde om en brænder i et gasfyr til boliger. Energien fra den enkelte brænder bliver fordelt ned i jorden ved hjælp af en stor luftstrøm inde i stålrørene.
Da der var tale om at fjerne fyringsolie, der indeholder energi ved forbrænding, blev alle sugerør tilsluttet direkte ind i flammen fra hver gasbrænder, hvilket betød at forureningen reelt også bidrog til selve opvarmningen af jorden.

Effektiv metode
Metoden, med at rense olieforurenet jord på denne måde, er meget effektiv, fordi den har til sigte at få temperaturen i jorden så højt op, at oliekomponenterne går fra at være dråbeform til gasform. Når en dråbe olie går over på gasform, bliver voluminet øget med en faktor 1.500; altså 1 liter olie bliver til 1.500 liter luft/gas. Det skaber en rigtig god mulighed for at suge dampene ud af jorden. Det er også årsagen til, at der ved hver brænder, er installeret sugerør hele vejen ned gennem jorden.

Positive prøver
Siden oprensningen har fundet sted er der blevet foretaget omkring 70 jordanalyser af den oprensede jord på grunden i Vedhæk, hvor der ikke er fundet spor af olierester overhovedet. 

 

Termisk jordoprensning i Vedbæk
Foto: HMN Naturgas

 

Arkil Fundering har i løbet af 2016 og 2017 haft 5 lignende opgaver med termisk oprensning af forurenet jord. 3 gange var der tale om olieforureninger og 2 gange var det klorerede opløsningsmidler, der havde forurenet jorden.