Klimaaftalen og gassen

Klimaaftalen og gassen
Foto: Pixabay
Spændende fremtid venter for gassen i klimaaftalen. Læs artikel i GASenergi.
webartikel
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Efter et forår med masser af anbefalinger fra Klimarådet og klimapartnerskaberne har et bredt politisk flertal nu indgået en klimaaftale om grøn omstilling af energisektoren
og industrien. Selvom aftalen indebærer en udfasning af de individuelle olie- og gasfyr, så venter der en spændende fremtid for gassystemet, da aftalen samtidig prioriterer
biogas, brint og CO2-fangst, som giver et nyt transportbehov for disse gasser.

Læs hele artiklen fra det seneste nummer af GASenergi