Klar snak om Gassikkerhedsloven

DGC hjælper med at få styr på, hvad der er op og ned i den nye Gassikkerhedslov.
Få styr på, hvad der er op og ned i den nye Gassikkerhedslov.
webartikel
- Matilde Fenger Flindt - maf@dgc.dk - GASenergi

Den 21. april 2018 trådte Gassikkerhedsloven i kraft.

Som vvs’er, gasmester eller anden form for kunderådgiver af private inden for gasområdet er det vigtigt, at kende til de nye regler, for at kunne udføre sit arbejde og vejlede sine kunder i overensstemmelse med loven og dens bekendtgørelser.

Man skal overholde Gassikkerhedsloven, fordi den handler om at opretholde den nødvendige sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer, gasmateriel og mennesker der beskæftiger sig med gas.

Men hvad er op og ned i den nye lov, og hvad skal man som vvs’er især huske på? Det kan denne lille miniguide give dig svar på.


Godkendte og mærkede produkter

Villakedelinstallation: Man skal sikre sig, at de komponenter man bruger, er egnet til installationer. Kedlen skal være CE-mærket, og så skal man både sikre sig, at den er egnet til dansk gaskvalitet og til det gastryk, der findes i det danske gasnet.  Aftræk skal være CE-mærkede efter byggevareforordningen,og man skal sikre sig, at temperaturen er i overensstemmelse med modtryk og kapacitet. Man skal også være opmærksom på, at dimensionerne til sammenkoblingerne er i orden. 
Gasrør: Man skal sikre sig, at fabrikanten skriver, at de er egnet til gas. Desuden skal man følge fabrikantens installationsvejledninger og samlingsmetoder. Der skal være dokumentation for både samlingsmetoder og egnethed.

”Hvis fabrikanten ikke leverer de oplysninger, kan det pågældende produkt ikke bruges, for de oplysninger skal kunne leveres. Så skal du i stedet købe dine varer hos en anden leverandør”, lyder det klare råd fra Jytte Skytte, projektleder i DGC og ekspert og underviser i Gassikkerhedsloven.

”Endvidere foreskriver Gassikkerhedsloven, at den krævede dokumentation skal være tilgængelig på dansk,” fortæller Jytte Skytte videre.

 

Når nye installationer skal tages i brug

Den nye lov betyder, at små installationer, som fx villakedler, kan anvendes med det samme, når de er færdiginstalleret. Det er den vvs’er, der har stået for installationen, der har ansvaret for, at den er i orden.

Før den nye lov trådte i kraft, fandtes der en såkaldt ibrugtagningstilladelse, som gjaldt for alle gasinstallationer. Den type tilladelse er udgået med den nye lov.

 Ved større installationer, som fx gasmotorer og procesanlæg, foreskriver Gassikkerhedsloven, at der skal foretages en anmeldelse af selve arbejdet med installationen, tre uger før det går i gang, ligesom der skal foretages en anmeldelse tre uger før installationen bliver taget i brug. Begge anmeldelser skal foretages på virk.dk. På baggrund af anmeldelsen tager Sikkerhedsstyrelsen stilling til, om der skal laves et tilsyn af installationen.Nye vejledninger på vej

Sikkerhedsstyrelsen har meldt ud, at den vil udarbejde vejledninger, der understøtter loven og mere detaljeret forklarer, hvordan den skal bruges. Vejledninger forventes at være færdige i udgangen af 2018.

 

Vigtige datoer

Bekendtgørelserne om gasmateriel, gaskvalitet og autorisation og drift er trådt i kraft med det samme uden nogen overgangsperiode.

Bekendtgørelserne om gasinstallationer og gasanlæg er også trådt i kraft, men der er en overgangsperiode frem til 31. december 2019, hvor det er frivilligt, om man vil følge de hidtidige regler eller de nye. 

For gasdistributører er der særlige bestemmelser. Nye gasdistributører skal følge de nye regler fra 21. april 2018. For eksisterende gasdistributører træder de nye regler i kraft 31. december 2019, men senest to måneder før denne dato skal der søges om ny godkendelse som gasdistributør efter de nye regler.

De nye regelsæt kan ses på Gassikkerhedsregler.dk, der er en del af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Sik.dk.


De fem bekendtgørelser, der hører til Gassikkerhedsloven, er:

Gasmaterielbekendtgørelsen
Gaskvalitetsbekendtgørelsen
Gasinstallationsbekendtgørelsen
Gasanlægsbekendtgørelsen
Gasdistributionsbekendtgørelsen